EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

   Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis.

   Finansieringsperioden 2014-2020: EU-kommisjonen og alle fire land har erklært sine andeler av budsjettet. Russland ratifiserete også sin Finansieringsavtale på 120 millioner kroner, og denne ble signert av Presidenten 3 august 2018. Den trår juridisk i kraft i oktober. Fortsatt ønsker altså begge parter å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør.

   Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
Ratifiseringa i Russland i "boks" Skriv ut

130818  OPPDATERT 140818

Føderasjonsrådet godkjente 28 juli Finansieringsavtalen der Russland bevilger 120 millioner kroner fra Statsbudsjettet til Kolarctic. Deretter signerte Presidenten allerede 3 august, noe som betyr at avtalen er ratifisert også av Russland. Det siste bidraget til Kolarctic-budsjettet er dermed gitt, og som var grunnen til utsatt utlysning av tredje søknadsrunde. Søknadsrunda fra 21 september går da som planlagt. Naturligvis fortsatt beklagelig at ikke tidligere godkjente prosjekter kan starte opp før Finansieringsavtalen har trådt juridisk i kraft fra oktober.

Kolarctic som Føderal russlandsk lov 284-F3 (russisk språk: Федеральный закон 284-Ф3)

 
Tredje søknadsrunde åpner 21 september Skriv ut

24.04.2018  OPPDATERT 25.04.2018

Overvåkningskomitéen bestemte på sitt møte 24 april å utsette åpning av tredje søknadsrunde til 21 september. Den skal vare tre måneder. Utsettelsen ble gjort i påvente av russlandsk ratifisering av sin andel av Finansieringsavtalen, der Russland fra sitt statsbudsjett bevilger 120 millioner kroner til Kolarctic-programmet. I møtet meldte føderale myndigheter at ratifiseringa skjer før 29 juli i år.

Overvåkningskomitéen behandlet i tillegg til diverse søknadsregler også andre saker knyttet til programsamarbeidet. Full klarhet i søknadslaging blir det likevel ikke før 29 juli. Saken oppdateres da her, og mer dynamisk under "PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE" i høyrekolonna.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø