-samarbeidet
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i samarbeids-programmene mellom EU og Russland i 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land virke som regionale utviklings-midler. Nord-Norge er det norske programområdet.

    Finansieringsperioden 2014-20: Kolarctic er utskilt som eget program, som perioden før. 2021-27: Kolarctic er tilbake under INTERREG. Mindre innretting mot forretningssamarbeid, mer spissing i temaer, men fortsatt gjenkjennbart.

    Denne sida vil fra nu bare omhandle norske deler av utgående program ut 2023. For neste program "NEXT" se fellesside www.kolarctic.info

 
Se lista over mikroprosjekter under "Prosjekter" Skriv ut

041021

Nu finnes også ei liste over de godkjente mikroprosjektene med norsk Kolarctic-finansiering, under "Prosjekter" i den statiske venstremargen her. Så og si alle disse har fått sine tilsagn og starta opp. I tillegg kommer kanskje i høst etpar prosjekter fra ventelista, som da vil oppdatere den lista. I beste fall kan det dreie seg om inntil fem prosjekter. Lista over såvel hovedprosjekter som disse mikroprosjektene vil etterhvert suppleres med litt utvida popularisert versjon av prosjektinnholdet. Så lenge prosjektene går skal viktige oppdateringer kunne vises her. Under posten "Til godkjente prosjekter" i den mer interne høyremargen kan det fortsatt komme generelle oppdateringer og tips til prosjekteiere, ikke minst med henvisning til norske forenklinger på område rapportering.

 
Arktisk Pris til et Kolarctic-prosjekt Skriv ut

220621  OPPDATERT 240621

BRIDGE vant "Arctic Award" 2020 for entreprenørskap. Først 22 juni 2021 kunne prisen fysisk overrekkes av den nordnorske Kolarctic-filialen, under overoppsyn av Forvaltningsmyndighet for programmet i Rovaniemi.

Les mer …
 
PROSJEKTENE GÅR FORTSATT Skriv ut

060421  OPPDATERT 050521

Tross situasjonen siden våren 2020 er alle godkjente hovedprosjekter i aktivitet. Noen går inn for landing denne våren. Rundt tre firedeler av aktiviteter og satte mål synes å bli oppnådd, ifølge tilbakemeldinger fra prosjektene rundt årsskiftet. Svarene har vært i form av såvel felles undersøkelse, som egne tilbakemeldinger fra norske prosjektdeler. Under "prosjekter" her sees en tabell over de norske delene av hovedprosjektene, som vil utfylles litt etterhvert. Likevel er også for utgående program den fullstendige informasjonen til og om prosjektene på vår felles-side www.kolarctic.info.

Les mer …
 
Informasjon om "NEXT" Skriv ut

01032021

Denne norske tilleggssida gjelder ikke lenger frem enn det utgående programmet med prosjekter og deres effekt i Nord-Norge.

.

All informasjon om prosessen, prosedyrene og innholdet i neste programperiode vil heretter være under fellessida www.kolarctic.info og eventuelt underliggende og nye nettressurser. Etter 2023 vil dermed den norske nettsida ikke være virksom. Informasjon som særskilt gjelder nordnorsk utvikling i neste periode under "INTERREG NEXT" vil søkes inkludert på fellessida.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø