Arkiv
Gledelig Jul i nord Skriv ut

21.12.2021

Hele dette året har Kolarctic-samarbeidet gått elektronisk, men med norsk lederskap av Overvåkningskomitéen har det formelt oppfylt hovedmålene. Og prosjektene har funnet måter å samarbeide på under Den Nye Tid. Langt fra optimalt, men det optimale finnes ikke lenger. På den mørkeste dagen i det mørkeste året kan vi se mot Jula med fortrøstning og håp, om bedre tider og større åpenhet, forhåpentligvis i et 2022de år;

Gledelig Jul - og et bedre Nytt År !

rozjdestvo

Over: Julekort fra det Russiske Imperiet, dvs før 1917

 
Neste Kolarctic-periode -kom med innspill! Skriv ut

03.12.2021

Fristen før høringsinnspill er 11 desember. De nordnorske fylkeskommunene har sendt ut invitasjoner til å komme med forslag direkte eller til fellessida for pågående program www.kolarctic.info der programdokumentene er samla.

Der er også skjemaer for tilbakemelding på bl.a norsk og samisk.

.

Denne norske sida omtaler generelt bare pågående Kolarctic-program. På grunn av høringsfristen er gjort et unntak for å bidra å nå flest mulig nordnorske interessenter.

 

 

 
Se lista over mikroprosjekter under "Prosjekter" Skriv ut

041021

Nu finnes også ei liste over de godkjente mikroprosjektene med norsk Kolarctic-finansiering, under "Prosjekter" i den statiske venstremargen her.

Les mer …
 
Arktisk Pris til et Kolarctic-prosjekt Skriv ut

220621  OPPDATERT 240621

BRIDGE vant "Arctic Award" 2020 for entreprenørskap. Først 22 juni 2021 kunne prisen fysisk overrekkes av den nordnorske Kolarctic-filialen, under overoppsyn av Forvaltningsmyndighet for programmet i Rovaniemi.

Les mer …
 
PROSJEKTENE GÅR FORTSATT Skriv ut

060421  OPPDATERT 050521

Tross situasjonen siden våren 2020 er alle godkjente hovedprosjekter i aktivitet.

Les mer …
 
Informasjon om "NEXT" Skriv ut

01032021

Denne norske tilleggssida gjelder ikke lenger frem enn det utgående programmet med prosjekter og deres effekt i Nord-Norge.

Les mer …
 
Om prosessen mot neste programperiode Skriv ut

15022021  OPPDATERT 180221

Kolarctic-programmet går i neste periode tilbake til å bli et Interreg-program også formelt. 27 januar var et felles møte med interessenter i grenseregionalt samarbeid i Nord-Norge. Over 100 deltok. Fire programsamarbeid ble drøftet; Nordlig periferi, Kolarctic, Sapmi og Nord, sistnevnte blir i neste periode kalt Aurora. Deltakerne var i hovedsak fra offentlig virksomhet, særlig forskning og utvikling. Dette kan bety at de sektorene setter sitt preg på hvilke typer prosjekter som skal kunne godkjennes i neste periode. Programkomitéen for Kolarctic hadde sitt fjerde møte 17 februar for å bestemme blant annet innsatsområder i neste program. Det ble bare delvis avklart. Prosessen er allerede blitt litt forsinka, noe som alle prosesser med alle programmer hittil har vært etter forrige årtusen. Man kan i det minste slå fast at noen søknadsutlysning ikke blir i 2021.

.

Interessenter i grenseregionalt samarbeid kan likevel fortsatt komme med innspill i prosessen, for eksempel til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ved den norske filialen av sekretariatet for inneværende program. Man satser også på en form for høring i landsdelen før programmet sendes inn til EU-kommisjonen for godkjennelse. Etter planen skulle det vært til sommeren.

 
Ut med det 2020de året Skriv ut

01.01.2021

Les mer …
 
Internasjonal Arktisk Pris -til et Kolarctic-prosjekt Skriv ut

09122020

Ikke nok med at det er et Kolarctic-prosjekt -"BRIDGE". Vinneren av prisen som engelskmennene kaller "Arctic Award" har norsk Ledende Partner, og den er i Finnmark":

https://kolarctic.info/news-and-events/the-arctic-award-2020-winners-are-announced-bridge-is-one-of-them/

 
Synspunkter på nytt program? Skriv ut

OPPDATERT 17.12.2020

SISTE DAG FOR Å SI DI MENING OM DETTE SAMARBEIDET OVER GRENSA

20.10.2020

Di mening teller. Her kan de som  har oppfatninger om hvordan neste program bør se ut, delta i en spørreundersøkelse. Den blir langtfra representativ, men kan nu gi ei retning på hvilke synspunkter som finnes. Også norsk programområde kan delta. Rett nok ingen kontroll på om man befinner seg utafor NordNorge når man svarer:

https://kolarctic.info/news-and-events/survey-for-the-next-programming-period-now-open/

(lim inn lenka i nettleseren, eller klikk på fellessida som slutter på .info øverst)

 
ÅRETS TO POMORMARKEDER VAR PÅ VIDEO Skriv ut

290920

Den årlige Pomorfestivalen på norsk side i slutten av juli gikk delvis elektronisk. Dette gjaldt også på russlandsk side i september. En del av sistnevnte var i form av norsk-russisk fiskerikonferanse på åpningsdagen av "Margaritinskaja" 25 september. Se video og resolusjon i høyrekolonna her under "det nære naboskap".

 
Mikro-prosjekter fra siste søknadsrunde Skriv ut

020920

Etter at EU-kommisjonen nu har beslutta budsjettendringer ble 19 søknader godkjente på Overvåkningskomitéen sitt møte 23 juni. Av disse har Russland flest søkere, med 7. Deretter følger Finland og Norge med 5 hver, Sverige med 2:

direktegodkjente runde4 mikro

Tar man med reservelista på ytterligere 7 søknader under her, så blir fordelinga på søkerland Russland 9, Norge 8, Finland 6, Sverige 3.

reservelista runde4 mikro

 
Overvåkningskomitéen beslutta 23 juni Skriv ut

230620  OPPDATERT 140720

Les mer …
 
Russland sin Uavhengighetsdag 12 Juni Skriv ut
Les mer …
 
Det siste frie Norge var Nord-Norge for 80 år siden idag Skriv ut
Les mer …
 
45 MIKROPROSJEKTER TIL BEHANDLING Skriv ut

15.05.2020

Les mer …
 
Russland: Seiersdagen over Tyskland og deres allierte Skriv ut
Les mer …
 
9DE MAI SEIERSDAGEN 75 ÅRSMARKERING Skriv ut

10.05.2020

Det ble ei bitter avslutning på ventetjenesten for mange veteraner i verdens største naboland; 75-årsmarkeringa som for tusenvis av veteraner ville bli den siste 9de mai de fikk oppleve. 9de mai er den største ikke-kirkelige festdagen i Russland, der man feirer seieren over Tyskland og deres allierte, en seier som ble beseglet som følge av slagene på Østfonten, som krevde 27 millioner sovjetiske liv. Det ble likevel arrangert alternativer også i nabofylket, se under "det nære naboskap" til høyre.

otrowenko i veterany

Over: Enkel oppmerksomhet til veteraner. I likhet med alle andre bærer Politi og Forsvar Sankt-Georg sløyfa fra 1700-tallet, til ære for ofrene under forsvarskrigen mot Tyskland, og seieren. Den er ikke lov å bruke politisk, i motsetning til røde flagg og hammer og sigd, som var symbol under den sosialistiske unionen der Russland inngikk 1922-1991.

1945

 
SØKNADSFRISTEN "ARCTIC AWARDS 2020" 22 MAI Skriv ut

29.04.2020  OPPDATERT 15.05.2020

Gjelder godkjente prosjekter: Søknadsfrist Arktisk pris var opprinneliug 30 april, men denne ble 30 april forlenga til 22 mai, se under "TIL GODKJENTE PROSJEKTER" i høyremarg her!

.________________________________________

 

 
GOD PÅSKE ! Skriv ut

paaske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med ønske om etterlevelse av beskyttelsestiltak fra våre nordnorske kommuner, og at alle dermed står han av gjennom

EI VELSIGNA GOD PÅSKE!

 
ETTER SØKNADSFRISTEN 31 MARS Skriv ut

310320  OPPDATERT 040420

Norske søkere kan følge prosessen i dynamisk høyremarg her. Husk at i tillegg til den elektroniske versjonen som ble sendt før fristen 31 mars skal også papirversjon sendes inn: To alternativer til dette avhengig av situasjon. Første frist gikk 3 april. Leses nøye.

 
ENDRINGER I SØKNADSKRAV IDAG Skriv ut

250320  OPPDATERT 260320

Les mer …
 
FORTSATT MULIG Å FÅ HJELP TIL SØKNAD Skriv ut

120320   OPPDATERT 230320

Les mer …
 
PROSJEKTVERKSTED 26 OG 28 FEBRUAR Skriv ut

23.02.2020  OPPDATERT 27.02.2020

Les mer …
 
Oppdatert søknadsinformasjon Skriv ut

05.02.2020

En oppdatert kortversjon for nordnorske søkere er nu under PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE i høyremargen.

 
Søknadsrunde 4 er igang Skriv ut

OPPDATERT 03.02.2020

Les mer …
 
SØKNADSRUNDE 4 MIKROPROSJEKTER Skriv ut

10.01.2020

Kolarctic-sekretariatet foreslår å åpne søknadsrunde for mikroprosjekter 3 februar, med siste søknadsfrist 31 mars. Overvåkningskomitéen bestemmer dette 24 januar, men foreløpig kan planene bekreftes, at det vil gjelde forretningsrelaterte og miljørelaterte prosjekter (TO1 og TO6). Det foreslåes små rammer for prosjektene, med eksempelvis norsk maksimalt budsjett en halv million kroner. Formelt trekkes ikke adgangen til bilaterale prosjekter mellom Russland og Norge, men det er nok best å satse på å ha med EU-partner, da fortrinnsvis Norrbotten eller Lappland. Maksimal prosjektlengde 12 måneder, og man bør ikke stipulere start før høsten. Helst bør prosjekter kunne starte seinere. Dette siden utlysninga blir under forutsetning om EU-godkjenning av omposteringer i programmet. Mer informasjon kommer 25 januar. Søknadspakken blir naturligvis klar på den felles nettsida vår www.kolarctic.info når søknadsrunda åpnes.

 
Gledelig Jul Skriv ut

Hyvää Joulua  С Рождеством Христовым

Les mer …
 
FJERDE SØKNADSRUNDE FRA 1 FEBRUAR 2020 Skriv ut

27.11.2019   OPPDATERT 18.12.2019

Søknadsrunda vil være for mikroprosjekter innen forretningssamarbeid og miljø (TO1 og TO6), ifølge beslutninga i Overvåkningskomitéen 26 november. Mer informasjon og om nøyaktige datoer for utlysning og frist kommer her etterhvert. Det kan ifølge protokoll fra Overvåkningskomitéen bli snakk om seinere utlysning, men søknadsperioden vil være kort, bare 2 måneder. Prosjektstørrelsen vil være liten, inntil 100 000 euro inkludert norsk deltakelse.

 
FRIGJØRINGA AV FINNMARK Skriv ut

25 OKTOBER 1944 (TIL 25 SEP. 1945)

mini Ahmalahti

Se høyremargen "det nære naboskap" her

 
BRIDGE i grensefylket Finnmark Skriv ut

OPPDATERT 15.10.2019

Det treårige BRIDGE er et innovasjons-nettverksprosjekt der omtrent 60 småforetak og 200 eksamenskandidater fra fire universiteter i Barentsregionen skal støtte opp under vekst og bringe studenter sammen, med kobling til jobbmuligheter.

SAMLING I VARDØ EI HEL ARBEIDSUKE

of bred

Bildet over: Ordfører i Vardø Robert Jensen promoterer grensebyen for studenter fra Barentsregionen

Les mer …
 
Den nye generasjonen og kunnskap Skriv ut

29.09.2019

Kolarctic-prosjektet BeTech som har norsk LeadPartner, i Finnmark, hadde samling i Oulu 25-28 september. Prosjektet fokuserer på noe av det viktigste vi kan for å skape økonomisk bærekraft i nord. Prosjektet er et samarbeid mellom blant annet skoler i Russland og Nordkalotten, om å inspirere barn og ungdom til å prioritere realfag fra videregående skole. I Oulu utvekslet elever og lærere kunnskap og strategier, hadde befaringer på såvel suksessbedrifta Nokia og Universitetet.

Les mer …
 
Øst-vest forbindelser internt på Nordkalotten Skriv ut

06092019

Les mer …
 
BARE 8 SØKNADER GODKJENT Skriv ut

12.04.2019

Overvåkningskomitéen fikk 55 av 64 søknader til realitetsbehandling på sitt møte i Stockholm. 8 ble godkjente, hvorav 7 hadde norsk budsjett. Ledende partner var norsk i 3 av prosjektene, 2 hhv russlandsk og svensk, 1 finlandsk. Se mer under "Pågående søknadsrunde" i høyremargen her!

 
Samarbeid mellom sjøprosjekter? Skriv ut

26.03.2019

Den andre arktiske klynge-utlysninga (Engelsk: "Arctic Clustering Project Call") har søknadsfrist 30 april. I korthet synes det å passe perfekt til Kolarctic-prosjekter som har norske partnere, og som på noe vis er maritimt relatert. Som kjent er det fortsatt bare to stater som har dette eksklusive eierskapet til Nordishavet i vårt grenseområde; Norge og verdens største naboland.

Se mer informasjon om krav til søknader her:

http://www.interreg-npa.eu/for-applicants/2nd-arctic-clustering-project-call/#c3845

 
Om søknadene tredje runde til 21.12.2018 Skriv ut

Til eihver tid oppdatert status i høyrekolonna under "PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE".

 
64 søknader innen fristen Skriv ut

OPPDATERT 22.12.2018

Les mer …
 
Det 2018de året Skriv ut

OPPDATERT 22.12.2018

    Finansieringsavtalen også med Russland kom på plass dette året, der Russland går inn med 12,35 millioner euro som statlig andel til Kolarctic, og pengene overføres til sekretariatet i Rovaniemi. Prosjektene som ble godkjent i 2017 kunne da endelig starte opp. Samtidig hadde vi tredje søknadsrunde, der det på årets mørkeste dag viste seg hele 64 søknader innen fristen. Det blir litt av ei utfordring med de midlene som er stilt til rådighet for programmet.

    Trist melding fra Oslo, også at Arve-Cato Skjerpen døde 3 desember. I tillegg til lang karriere i Kommunaldepartementet og i Brussel, så var han for oss en trygg leder av Overvåkningskomitéen i 2017, da Norge hadde ledervervet. Forhåpentligvis dør ikke forestillinga om Regionenes Europa fra 1990-tallet helt ut etter han. Hans replikk i et internt møte "men dere har jo flertallet her", viste til at de tre nordnorske fylkene kunne styre norsk stemmegiving i Kolarctic. Det har vi brukt for alt det er verd, og i det siste mer enn det, både overfor sør og øst, som forestillinga om norsk merkevare regional innflytelse.

 

mikro smal Arve

    Tross mørketid i nord og krigerske mørkemakter i sør og vest,

ei Gledelig Jul og et fredelig Nytt År

med plass også til lokalbefolkninga i våre tre fylker

 rozj anim

 
infomøte i Tromsø 8 november Skriv ut

Nordlys0111181 mikro

01.11.2018

Siste søknadsrunde går mot slutten: De som vil utvikle egne lokalsamfunn eller det nordnorske sivile samfunn kan stille i Tromsø 8 november klokka 12. Der vil Kolarctic-samarbeidet bli presentert, hva som skiller det fra alt annet som Norge deltar i. Direkte konsultasjoner følger fra klokka 1530. Snarlig påmelding og nærmere informasjon på epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller ring Linda 789 62092 eller Jan 789 63123.

 
Tredje søknadsrunde åpner 21 sepbtember Skriv ut

24.04.2018  OPPDATERT 25.04.2018

Overvåkningskomitéen bestemte på sitt møte 24 april å utsette åpning av tredje søknadsrunde til 21 september. Den skal vare tre måneder. Utsettelsen ble gjort i påvente av russlandsk ratifisering av sin andel av Finansieringsavtalen, der Russland fra sitt statsbudsjett bevilger 120 millioner kroner til Kolarctic-programmet. I møtet meldte føderale myndigheter at ratifiseringa skjer før 29 juli i år.

Overvåkningskomitéen behandlet i tillegg til diverse søknadsregler også andre saker knyttet til programsamarbeidet. Full klarhet i søknadslaging blir det likevel ikke før 29 juli. Saken oppdateres da her, og mer dynamisk under "PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE" i høyrekolonna.

 
SISTE SØKNADSRUNDE? Skriv ut

18.09.2018  OPPDATERT 21.09.18

Les mer …
 
Ratifiseringa i Russland i "boks" Skriv ut

130818  OPPDATERT 140818

Les mer …
 
TREDJE SØKNADSRUNDE -SPEKULASJONER Skriv ut

19.03.2018

Den manglende ratifiseringa i Russland av Finansieringsavtalen om Kolarctic skaper usikkerhet. Allerede godkjente prosjekter kan ikke starte, og det spekuleres i om Overvåkningskomitéen for Kolarctic kan komme til å utsette tredje søknadsrunde, som er fastsatt til perioden 3 mai til 28 september. Ifølge ei tidligere melding under "PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE" gjelder det de 12 millioner euroene fra Moskva til Kolarctic. I tillegg er noen rettslige forhold knyttet til prosjektoppfølging internt i Russland. Alle land sine finansieringsavtaler er administrativt signert av alle parter forlengst, også Russland i 2016. Dette er foreløpig en "ikke-nyhetssak", men da det står om mange millioner euro, ikke minst for alle godkjente prosjekter, meldes det her. Potensielle søkere bør også følge med i tida rundt Overvåkningskomitéen sitt møte 24 april hva det blir til.

 
Avtale mellom Finnmark og Lappland signert Skriv ut

07.02.2018

Avtalen mellom Lapplands regionale ledelse og Finnmark fylkeskommune ble signert av fylkesordfører Ragnhild Vassvik 6 februar 2018, på den samiske nasjonaldagen. Avtalen gjelder reglene for handtering av den nordnorske filialen av Kolarctic-sekretariatet. Finnmark har det administrative ansvaret for denne på vegne av det norske programområdet, som idag består av de tre fylkene Nordland, Troms, Finnmark. Guvernøren i Lappland Mika Riipi signerer på EU-sida som ansvarlig for Forvaltningsansmyndighet for Kolarctic. Avtalen om sekretariatet blir inngått tross den siste tids usikkerhet om president Putin vil signere Finansieringsavtalen. EU og dernest hans egen administrasjon godkjente avtalen i Moskva 28 desember 2016.

Under:

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik skal signere. Programsjef for Kolarctic Riikka Oittinen peker på punkter i avtalen.

red IMG 0623 mini

 
Nytt 2018de År Skriv ut

09.01.2018  OPPDATERT 31.01.2018

Det multilaterale Kolarctic-samarbeidet bidrar til å holde på den lille flyten av kunnskap over grensa her nord i det lengste, for utvikling av det nordnorske sivile samfunn, utfra egne regionale planer og behov, også i 2018.

mikro bred Arve

Overvåkningskomitéen ble i 2017 dyktig ledet av Arve Skjerpen, Norge. Bilde fra Tromsø 8 desember.

Les mer …
 
Nordland og Finnmark -Kolarctic-fylkene på norsk side Skriv ut

08.12.2017

Les mer …
 
28 SØKNADER KOM INN I ANDRE RUNDE Skriv ut

02.10.2017

Les mer …
 
FÆRRE "OM BEINET"? Skriv ut

03.09.2017

Ting kan tyde på at det ikke blir så mange søknader i denne andre søknadsrunda som i den første i vår. Iallfall om man skal dømme etter spørsmål til den nordnorske filialen av sekretariatet. Det har vist seg å være en stor fordel å få innblikk i forenklingene på norsk side, og assistanse fra sekretariatet til søknadsutforminga.

Les mer …
 
Påmelding informasjonsmøter Skriv ut

03.08.2017  OPPDATERT 060817

Les mer …
 
Andre søknadsutlysning fra 26 juni Skriv ut

100617  OPPPDATERT 210617

Les mer …
 
«StartForrige12NesteSiste»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø