INTERREG Nord -søknadsfrist utsatt til 9 mars Skriv ut

OPPDATERT 20.02.2015

Vårt nært beslekta program Interreg Nord melder at søknadsfristen i første utlysning er utsatt til 9 mars. På www.interregnord.com finnes mer info.

 

Det er verd å minne om våre tips etter åpningsmøtet i Haparanda 28 januar, om at det er mulig å "øve" på Kolarctic-prosjekter gjennom Interreg Nord, se egen artikkel. Prosjekter i Interreg Nord kan nemlig ha med en egenfinansierende russlandsk medaktør, da som tillegg til medsøkerne fra Nordkalotten.

 .