Gledelig Jul Skriv ut

Hyvää Joulua  С Рождеством Христовым

Kolarctic-samarbeidet har forløpt smidig mellom de nordnorske fylkene også i 2020, og det vil nok fortsette i 2021, tross det nye forholdet mellom grensefylket og myndighetene i Oslo, og nye fysiske grensehindre.

.

Kolarctic-samarbeidet lar seg altså ikke stoppe av internstatlige inndelinger og fysiske grensehindre. Programområdet på norsk side er Nord-Norge. Det er her effektene av det grenseregionale samarbeidet skal være. Tross svekka økonomi fortsetter planlegginga av neste programperiode "NEXT". Kanskje kan dette nye programmet bli klart i 2022.

.

1 januar 2021 overtar Norge ledervervet i Overvåkningskomitéen for Kolarctic, som er det øverste beslutningsorganet. Inntil da har Russland hatt vervet i ett år. Det er skapt presedens for at ansvarlig finansierende myndighet har vervet, og dermed KMD sin delegat som overtar. Hvert land har bare en stemme, men nordnorsk folkevalgt ledelse har likevel fortsatt flertallet av de norske delegatene.

St Nikolaj bilde

Sankt Nikolaj velgjøreren, en viktig helgen i Øst-Kirka (den Ortodokse, gitt navn til mange russiske kirkebygg fra Sevastopol i sør, til Arkhangelsk i nord), og bl.a prototypen på den vestlige "Julenissen". Nikolaj-dagen markeres 19de Desember etter moderne statskalender.

. . .

 

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø