Nytt 2018de År Skriv ut

09.01.2018  OPPDATERT 31.01.2018

Det multilaterale Kolarctic-samarbeidet bidrar til å holde på den lille flyten av kunnskap over grensa her nord i det lengste, for utvikling av det nordnorske sivile samfunn, utfra egne regionale planer og behov, også i 2018.

mikro bred Arve

Overvåkningskomitéen ble i 2017 dyktig ledet av Arve Skjerpen, Norge. Bilde fra Tromsø 8 desember.

Søkere må nu vente helt til 3 mai med å sende inn søknad, da tredje runde er åpen 3 mai til 28 september. Det kan komme endringer etter Overvåkningskomitéen sitt møte 24 april. Tross ny usikkerhet i programsmarbeideet fra storpolitisk nivå er det likevel lurt allerede å tegne opp prosjektstruktur og innhold på begge sidene av samarbeidsgrensa. Norske søkere kan også forberede sine svenske eller finlandske partnere, i tillegg til de obligatoriske russlandske. Og så viser erfaringa fra forrige søknadsrunde at nordnorske partnere unngår fallgruver ved å kontakte den nordnorske filialen i god tid før søknad lages, og før den sendes. I noen grad kan man få hjelp til søknadsutkast, siden sekretariatet ikke innstiller eller beslutter.