Kolarctic "ENI 2014-2020" Skriv ut

INFORMASJONSMØTER

17112016

Sekretariatet for Kolarctic Norge kan stille i ulike fora for å gi tilpassa informasjon i forbindelse med planlagt første søknadsomgang i nytt program 23 januar til 15 mars 2017, så langt kapasitet rekker. Det blir i tillegg felles infomøter fra slutten av januar, muligens ett i hvert fylke.

Ellers klippet fra høyremargen her "Informasjonsmøter":

Barents forum 8 desember hel dag i Helsinki:

Om prosjektfinansiering i nord

www.barentsforum.com

Europa-dag 2 desember i Tromsø:

Interreg og Kolarctic 0900-1400.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller se info på www.tromsfylke.no

 

FOPROSJEKTMIDLENE NORSK SIDE -SISTE SJANSE

OPPDATERT 13.09.2016

SØKNADSFRIST FORPROSJEKTER 21 SEPTEMBER

28.06.2016

Søknader som kommer inn før midten av september rekker siste omgang for behandling av forprosjekter fra norsk side. Etter 30 september kan det ikke lenger på enkelt vis besluttes forprosjektmidler til dette samarbeidet. Fra da vil det forhåpentligvis heller ikke ta mange måneder før første utlysning av ordinære prosjektmidler. Det er lurt å få hjelp til å formulere forprosjektet fra sekretariatet. Søkere må være registrert i ett av de tre nordnorske fylkene, det planlagte forprosjektet skal være nysatsning som kan bli kolarcticrelevant hovedprosjekt. Se mer informasjon om kravene til forprosjekter under "FORPROSJEKTER" til høyre på denne sida!

 

 

 

INFOMØTE/EUROPADAG OGSÅ I KIRKENES?

OPPDATERT 09082016Europadagen i Alta er i Forskningsparken 31 august. Nu jobbes det med et opplegg også i Kirkenes dagen før. Meld derfor snarest om det passer bedre! Påmeldignsfrist er forskjøvet noen dager ifth info og påmelding under "INFORMASJONSMØTER. Inkluderer info om prosjektfinansiering i Kolarctic. ...

20 oktober frist for påmelding for "de utvalgte"

18.10.2015

Gjelder de som leverte prosjektkonsept innen 9 oktober og har fått melding om deltakelse i Tromsø 12 november eller Murmansk 18 november. Inntil 1 person pr land pr prosjekt dekkes reise og opphold for. Eventuelle tillegsdeltakelser dekkes sjøl.

Ta kontakt med sekretariatet ved uklarheter! Kanskje også mulig å melde på prosjektkonsept før 20 november om det har skjedd en glipp.

 

MELD PÅ DERES PROSJEKT HER FØR 9 OKTOBER

OPPDATERT 06.10.2015

Haparanda 10 nov, Tromsø 12 nov, Murmansk 18 nov: Fordeling av tematiske områder på de enkelte møteplassene blir bestemt etter at fristen for konsepter er gått ut, i løpet av uke 42.

Reise- og oppholdskostnader dekkes for en representant pr land for hvert av de utvalgte prosjektkonseptene. Deltakerne ordner med eventuelle visa sjøl!

25.09.2015

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin997015&SID=6de3eeca-ca77-4343-ab84-66c0c5627fd5&dy=544989249

GJELDER TILBUD OM FORHÅNDSVURDERING AV PROSJEKTPLAN

NÆRMERE INFO (engelsk -arbeidsspråk)

Kolarctic CBC Programme 2014 – 2020, the Project Cycle Management (PCM)

Haparanda (Sweden) on 10.11.15

Tromsø (Norway) on 12.11.15

Murmansk (Russia) on 18.11.15

one of the four thematic fields:

1: Business and SME development;

2: Environmental protection, climate change, mitigation and adaption;

3: Improvement of accessibility to the regions, development sustainable and climate- proof transport and communication networks and system;

4: Promotion of border management and border security, mobility and migration management.

The PCM Workshops will contribute to improvement of your skills in the Project Cycle Management as well as ensure clear understanding of the Thematic fields. The official language of PCM Workshops is English.

PCM Workshop Development Team expects you to fill in the Concept Note (CN) within time frame 22.09 - 09.10.2015, briefly describing your project idea

We will keep you updated on this matter and provide more detailed information on a regular basis.

Please check our web-page for more information on the criteria: http://www.kolarcticenpi.info/pcm-workshop1

Please do not hesitate to contact us, if you have any further questions.

With kind regards,

Kolarctic ENPI CBC Programme

PCM Workshop Development team:

Ms Renata Musifullina Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (JMA, Finland)

Ms Julia Korshunova Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (BO, Russia)

Ms Linda Mosand Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (BO, Norway)

Mr Jan M. S. Solstad Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (BO, Norway)

Mr Hans Dahlin Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen (BO, Sweden)

 

Tematiske eksperter

OPPDATERT 06.10.2015

Utlysninga ble lukket 02.10.2015

 

Tematiske eksperter søkes: UTVIDA FRIST 9 OKTOBER !

UTGÅTt 06.10.2015

OPPDATERT 03.10.2015

22.09.2015

Kolarctic-sekretariatet organiserer tre prosjektseminarer i november, hhv Haparanda 10, Tromsø 12, Murmansk 18de. Det stilles høye krav til eksperter, men prioriteres personell fra programområdet, for vår del ett av de nordnorske fylkene.

Tilsvarende seminarer ble gjennomført i fjor. Den norske filialen av sekretariatet vil også være med i utvelgelsen av ekspertene.

Thematic-experts3-ToR.pdf

PCM-expert1-ToR.pdf

Det skal altså velges 3 eller 4 tematiske eksperter og 1 projektsyklus-ekspert som skal forberede og foredra på de tre seminarene.

 

Vil du jobbe for våre nordnorske interesser i Brussel?OPPDATERT 09.09.2015

Det nordnorske europakontoret har ledig stilling som rådgiver i hovedstaden Brüssel

http://www.northnorway.org/aktuelt/er-du-var-nye-kollega.824643.aspx

 

Skjema forprosjektmidler fra Kolarctic NorgeOPPDATERT 02.09.2015

SØKNADSSKJEMAET

OM FORPROSJEKTMIDLENE

OPPDATERT 14.07.2015

Kolarctic Norge minner om at det fortsatt er mulig å søke forprosjektmidler.

Ordninga er videreført til høsten 2016, forutsatt ledige midler. Søkere i de tre nordnorske fylkene kan få inntil 50% og inntil NOK 250 000 for å utvikle Kolarctic-relevant prosjekt, og samtidig typisk øke kompetansen på Russland og samarbeid. Se informasjon under 'forprosjekter' her. Styret vil neste gang beslutte forprosjektsøknader tidligst i slutten av august.

SØKNADSSKJEMA FORPROSJEKT

Et forprosjekt skal naturligvis legge grunnlaget for et mulig Kolarctic-relevant hovedprosjekt. Typisk innhold er å formalisere partnerskapet, avtale budsjetter og innhold. Men i tillegg teller det positivt at også et forprosjekt skal kunne utvikle noe, f.eks kunnskapsoverføring, på nordnorsk side. Også et forprosjekt må forholde seg til EU sine konkurranseregler. Hvis prosjektet berører forhold i et marked er det desto viktigere med et partnerskap mellom f.eks flere private foretak, eller offentlige på nordnorsk side, av hensyn til problemet konkurransevridning.

Krav og prioriteringskriterier


Program-utkastet levert til EU-kommisjonen 29 juniOPPDATERT 30.06.2015

Innen fristen som var idag ble utkastet til nytt Kolarctic-program for finansieringsperioden 2014-2020 levert til EU-kommisjonen 29 juni, etter at også Russland godkjente utkastet 26 juni. Prosessen er dermed i samme rute som for knapt ett år siden.


Norge og Finland har godkjent

OPPDATERT 11.06.2015

Kommunal- og Moderniserings-departementet i Norge har 10 juni i brev til Kolarctic Forvaltningsmyndighet på vegne av Norge godkjent utkastet til programdokument. Regjeringa i Finland godkjente program-utkastet dagen etter. Formelt gjenstår Sverige og Russland før utkastet sendes EU-kommisjonen til behandling.

 

"ENI"-enighet: prosessen i rute

OPPDATERT 04.06.2015

Etter etpar utfordrende uker inntil 3 juni er landene sine delegater til programgruppa for Kolarctic ENI enige om utkastet til program for finansieringsperioden 2014-2020.

Programgruppa ledes i 2015 av Russland ved Næringsdepartementets Angelina Stebakova. Det betyr at programdokumentet nu bare skal en tur innom sentrale ministerier før det sendes til EU-kommisjonen innen 30 juni.

For Finlands del behandles saken formelt i Regjeringa 11 juni, mens noen øvrige land tar saken administrativt. Program-utkastet har jo også vært på høring i landene tidligere i vår. Dermed har man fulgt det raskest skisserte løpet siden desember 2014. Når EU-kommisjonen har avgjort saken kan i prinsippet første søknadsutlysning komme, også før finansieringsavtalene er operative. Det skjedde i 2010 med utgående Kolarctic-program. Av grunner som Kolarctic Norge ikke er kjent med er det likevel sentrale signaler i retning av at man denne gangen bør ha finansieringsavtalene på plass først. Isåfall kan nok hele 2016 gå før første søknadsutlysning. Men det er altså et håp om at det kan skje før.

 

NESTE PROGRAM

OPPDATERT 11.05.2015

Status for arbeidet med neste program for inneværende finansieringsperiode 2014-2020 er at Kolarctic-programmet i hovedsak er ferdiglaget.


Det gjenstår justering av noen vedlegg, språklige forhold og litt statistikk. Dermed gjelder samme tidsplan idag som ved årsskiftet, at programmet skal oversendes EU-kommisjonen i løpet av junI.


Det kommende Kolarctic-programmet skiller seg ut fra forløperne siden 1996 mest praktisk ved at nu ikke alle typer prosjekter skal kunne finansieres. For eksempel rein forskning og rein kultur er ikke tilgodesett, annet enn eventuelt underordnet andre tematiske områder som for eksempel forretningssamarbeid. I tillegg er programmet ikke lenger direkte del av EU sin utenrikspolitikk. Dette kan medføre forenkling i forhold til foregående program, noe som ikke før har skjedd. Verbalt fremstilles også programmet i større grad som samarbeidsprogram EU-Russland, enn tidligere "EU-program". Det forventes også i kommende periode betydelige finansieringsbidrag fra den russlandske staten til programmet. Dette bidraget gjorde det utgående programmet historisk i så måte, som første gang Russland bidro vesentlig finansielt til samarbeidsprogrammer.


Det kan nu definitivt erklæres at det ikke blir noen søknadsutlysning i år. Utover det tør man ikke spekulere i sekretariatet. Det er likevel per idag ingen direkte signaler i retning politiske hindringer fra sentralmyndigheter mot denne type grenseregionalt samarbeid. Det betyr igjen at programmet  foreløpig ikke ser så forsinket ut i oppstarten som Kolarctic "ENPI CBC" ble. Det programmet startet vel 3 år etter program-betegnelsen 2007-2013 tilsa.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø