64 søknader innen fristen Skriv ut

OPPDATERT 22.12.2018

Dette var særdeles overraskende for Kolarctic Norge, som har vært i kontakt med under halvparten av disse i søknadsprosessen. De fleste som har fått råd og veiledning fra det norske sekretariatet var lokalisert i Troms fylke. Dessverre har ikke Kolarctic Norge rukket ut til alle søkerne med all informasjon som trengs, noe som vil gi seg utslag i poenggivinga fra de fire ekspertgruppene i februar 2019.