Kolarctic ENI CBC "2014-2020" godkjent 18.12.2015 Skriv ut

19.12.2015

.

EU-kommisjonen godkjente på sitt møte 18 desember Kolarctic-programmet for finansieringsperioden 2014-2020. Som før meldt kan det likevel ta lang tid før første ordinære søknadsutlysning i dette programmet, siden finansieringsavtale i Russland ifølge siste prognoser kan ta inntil ett år.

.

Forrige Kolarctic-program "2007-2013" hadde første søknadsfrist 9 april 2010, vel 3 år forsinka. Finansieringsavtalen ble da signert av president Medvedev først i slutten av juli 2010, etter ratifiseringa i Statsdumaen 16 juli. EU-kommisjonen godkjente det programmet 19 desember 2008.


Det betyr at det kommende programmet ble EU-godkjent en dag raskere enn forgjengeren Kolarctic ENPI "2007-2013". Det spekuleres igjen på om første søknadsutlysning kan komme før finansieringsavtalen er formelt på plass, i likhet med forrige program. Videre lek med tall betyr da at ved samme progresjon som sist blir første søknadsfrist i ENI-perioden 8 april 2017. Hvis derimot ekspertprognoser gjelder om maks ett år på finansieringsavtalen, kan først utlysning komme høsten 2016.