UD Finland: Kolarctic viktigste finansieringsredskap Skriv ut

OPPDATERT 07.10.2015

Utenriksdepartementet i Finland har publisert ei oversikt over finansieringsredskaper innen Barentssamarbeidet, der "Den viktigste finansieringskilda for prosjekter i de siste årene har vært Kolarctic CBC programmet" (s.5)

rapporten

 

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø