UD Finland: Kolarctic viktigste finansieringsredskap Skriv ut

OPPDATERT 07.10.2015

Utenriksdepartementet i Finland har publisert ei oversikt over finansieringsredskaper innen Barentssamarbeidet, der "Den viktigste finansieringskilda for prosjekter i de siste årene har vært Kolarctic CBC programmet" (s.5)

rapporten