Noen nye representanter fra fylkene Skriv ut

 

OPPDATERT 08.12.2015

Finnmark igjen representert i Overvåkningskomitéen for Kolarctic

8 desember ble Remi Strand valgt til ny delegat fra Finnmark etter at fylkesvaraordfører Bente Haug fratrådte formelt 14 oktober. Strand representerer dermed Finnmark på det årlige møtet, som i år er i Luleå 15 desember. Fra norsk side deltar der også delegatene Lisbeth Nylynd fra KMD og fylkesordfører Knut Werner Hansen fra Troms. På det møtet står informasjon om neste programperiode sentralt, Kolarctic ENI "2014-2020", som EU-kommisjonen ventes å godkjenne denne måneden. Første søknadsfrist blir likevel ikke før neste høst.

___________

 

02.11.2015

Overvåkningskomitéen for Kolarctic (JMC) har to nye varaer fra programområdet, dvs de tre nordnorske fylkene. Det er Arve Knudsen fra Nordland og Irene Dahl fra Troms. Finnmark har etter 14 oktober midlertidig ikke delegat eller vara. Fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet er ny delegat Arve Skjerpen, med vara Lisbeth Nylund. Utenriksdepartementet har ny delegat Solveig Rossebø. Faste politiske delegater fra landsdelen er dermed Knut Werner Hansen fra Troms og Sonja Steen fra Nordland.

 

Utvelgelseskomitéen (JSC) har fra 2 november ny delegat fra Finnmark Mari Røsten etter Markus Karlsen, som nu blir ny vara. Landsdelen representeres dermed på administrativt nivå av Gunnhild Aasmoe fra Nordland, Bente Helland fra Troms, Mari Røsten fra Finnmark.