GOD PÅSKE ! Skriv ut

paaske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med ønske om etterlevelse av beskyttelsestiltak fra våre nordnorske kommuner, og at alle dermed står han av gjennom

EI VELSIGNA GOD PÅSKE!