SØKNADSFRISTEN 15 MARS Skriv ut

03.01.2017. OPPDATERT 04.03.2017

Norske søkere kan få tips fra Kolarctic Norge før innsending.

Se hentydninger her under "PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE".

 

Informasjonsmøter for søkere fra det norske programområdet:

Kirkenes 23 januar 13-16 -var 15 deltakere

Bodø 26 januar -var 11 deltakere

Tromsø 3 februar 11-15 Fylkeshuset -var vel 20 deltakere

Narvik 14 februar 11-15, Norut -var 18 deltakere

LogFrame-Bodo260117

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø