Andre søknadsutlysning fra 26 juni Skriv ut

100617  OPPPDATERT 210617

Andre søknadsrunde er allerede fra 26 juni, med søknadsfrist 29 september kl 1500 norsk tid. I denne andre søknadsrunda blir det lettere adgang for bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland, da innen forretningssamarbeid som olje/gass eller fiskeri. Det lønner seg å registrere søknad raskt etter 26 juni. Nærmere informasjon om formelle krav kommer under "Prosjekter" i statisk del til venstre, og oppdateres under 'PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE' til høyre, der også info-møter blir annonsert.

Det første informasjonsmøtet overfor 10 potensielle søkere var i Kirkenes 21 juni. Det neste blir først etter sommeren, ifølge "PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE" til høyre: 29 august i Alta, og dagen etter i Tromsø. Ved interesse er det også mulig å bestille mer direkte søkerveiledning før august, helst når flere enn en interessent kan samles. Det er viktig å starte prosessen snarest etter åpninga 26 juni.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø