28 SØKNADER KOM INN I ANDRE RUNDE Skriv ut

02.10.2017

 

21 av disse 28 hadde partnere fra det norske programområdet, dvs ett av de tre nordnorske fylkene. Av disse igjen hadde 9 adresse i Finnmark, 7 i  Troms, 5 i Nordland.

Hele 9 av disse 21 hadde norsk "LeadPartner", dvs som søker også EU-finansiering på vegne av partnerne i alle land. Disse 9 fordeler seg med 4 fra Finnmark, 2 fra Troms, 3 fra Nordland.

Sekretariatet kan naturligvis ikke offentliggjøre søkerlista, men kan gi flere budsjettopplysninger. De som blir godkjent av Overvåkningskomitéen 8 desember blir offentliggjort her.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø