28 SØKNADER KOM INN I ANDRE RUNDE Skriv ut

02.10.2017

 

21 av disse 28 hadde partnere fra det norske programområdet, dvs ett av de tre nordnorske fylkene. Av disse igjen hadde 9 adresse i Finnmark, 7 i  Troms, 5 i Nordland.

Hele 9 av disse 21 hadde norsk "LeadPartner", dvs som søker også EU-finansiering på vegne av partnerne i alle land. Disse 9 fordeler seg med 4 fra Finnmark, 2 fra Troms, 3 fra Nordland.

Sekretariatet kan naturligvis ikke offentliggjøre søkerlista, men kan gi flere budsjettopplysninger. De som blir godkjent av Overvåkningskomitéen 8 desember blir offentliggjort her.