Nordland og Finnmark -Kolarctic-fylkene på norsk side Skriv ut

08.12.2017

 

Overvåkningskomitéen for Kolarctic godkjente 7 prosjekter på sitt møte i Tromsø 8 desember; fem av dem hadde norske partnere. Av disse hadde to adresse i Nordland og tre i Finnmark. Ingen av søknadene fra Troms nådde opp. Avslagsandelen var dermed stor i denne andre søknadsrunda, hele 75% av de 28 søknadene totalt. Kvaliteten var dermed også lavere enn i første runde.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø