BRIDGE i grensefylket Finnmark Skriv ut

OPPDATERT 15.10.2019

Det treårige BRIDGE er et innovasjons-nettverksprosjekt der omtrent 60 småforetak og 200 eksamenskandidater fra fire universiteter i Barentsregionen skal støtte opp under vekst og bringe studenter sammen, med kobling til jobbmuligheter.

SAMLING I VARDØ EI HEL ARBEIDSUKE

of bred

Bildet over: Ordfører i Vardø Robert Jensen promoterer grensebyen for studenter fra Barentsregionen

 

Prosjektet hadde si andre og lengste samling i grensebyen Vardø i Finnmark, hele arbeidsuka som sluttet fredag 11 oktober. Her deltok 49 studenter og 10 forelesere og administrativt personell fra universiteter i Norge, Finland og Russland. De var fordelt på 10 ulike grupper for å lage utviklingsstrategi for hvert sitt fokusområde. Fire av gruppene var Verdens nordligste festning Vardøhus, havn, hotellet, generell turismeutvikling. Hver av gruppene var tilknyttet en lokal ressursperson. Den nasjonalt profilerte Vardø-ordføreren Robert Jensen tok personlig del i arbeidet ved blant annet å informere om historien, utfordringene og betydninga til Vardø. Også representantene fra de øvrige lokale organisasjonene deltok oppriktig så vel i intervjuene, som i oppsummeringene av gruppearbeidene på fredagen.

festning mini

turisme mini