PROSJEKTVERKSTED 26 OG 28 FEBRUAR Skriv ut

23.02.2020  OPPDATERT 27.02.2020

 

Ett møte om prosjektlaging var satt opp i hvert av våre to fylker: Bodø 26 februar og Kirkenes 28 februar. Møtet i Nordland ble holdt med 5 deltakere utenom sekretariatet. Imidlertid var interessa i Troms og Finnmark mindre, så møtet der 28 februar ble avlyst. Det er likevel mulig for søkere også fra det fylket å få litt assistanse fra sekretariatet i søknadslaginga. Det er uproblematisk siden sekretariatet ikke sjøl vurderer søknadene etterpå. Se høyrekolonna under "PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE". Der skal mest mulig forenkling for nordnorske søkere legges ut. Søknadsfrist for mikroprosjekter nærmer seg forøvrig - 31 mars.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø