ENDRINGER I SØKNADSKRAV IDAG Skriv ut

250320  OPPDATERT 260320

 

Gjelder bare den fysiske søknaden, ikke den elektroniske. Fristene er uendra; 31 mars. Begge versjoner må leveres. Prosedyre er idag 26 mars presisert, men søkerveiledninga ("Guidelines") ikke oppdatert på alternativ innsendingsprosedyre. Se innledende om endringene på dynamisk høyresida her under PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE! Ved uklarhet i særkrav  og tillempinger til norske søkere kontakt nordnorsk filial, og ellers MA i Rovaniemi.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø