45 MIKROPROSJEKTER TIL BEHANDLING Skriv ut

15.05.2020

 . ..

 

Etter søknadsfristen 31 mars viste det seg 53 søknader. 45 av disse gikk videre etter administrativ sjekk, og mest sannsynlig helt til endelig beslutning i Overvåkningskomitéen 23 juni. De fleste har også norske partnere, tilogmed noen bilaterale Norge-Russland. De fleste prosjektene er multilaterale, dvs med minst tre land. Det er jo også Kolarctic-samarbeidet som sådan, der fire land deltar. Søkerne følger prosessen gjennom PROMAS-systemet.

    Generelt er søknadene nu til vurdring i de fire landene sine respektive ekspertgrupper, som uavhengig av hverandre kommer frem til hver sine poengsummer på 11 spørsmål og totalt. Totalsummene gir grunnlag for beslutninga i Overvåkningskomitéen. Denne siste søknadsrunda i programperioden var bare for mikroprosjekter innen forretningssamarbeid og miljø.

.

-      -          -

.