Det siste frie Norge var Nord-Norge for 80 år siden idag Skriv ut

 

I to måneder våren 1940 var Nord-Norge fortsatt norsk og kunne heise sitt flagg, mens Norge offisielt var underlagt fremmede styrker. Det var datidas "søringkarantene" som hindret tyskerne i å få kontroll over programområdet for Kolarctic. Ikke minst de verdensberømte slagene om Narvik, der tyskerne for første gang under hele verdenskrigen tapte et slag og måtte trekke seg tilbake. Norske stikkord her var general Fleisher og Alta bataljon. Hele statsledelsen i Norge rømte likevel landet fra Tromsø 7de Juni, på Norges Uavhengighetsdag, på dagen 35 år etter at landet erklærte seg som egen stat. Statssjefen returnerte da også til landet fra eksil på 7de Juni nasjonaldagen også 5 år seinere. Historien 7de Juni 1940 og seinere har bidratt til at norske myndigheter nedtonet denne andre nasjonaldagen, uavhengighetsdagen.

Likevel - gratulerer Norge og ikke minst Nord-Norge med den historisk mest betydningsfulle av de to offisielle nasjonaldagene 7de Juni -hurra!

070605

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø