Mikro-prosjekter fra siste søknadsrunde Skriv ut

020920

Etter at EU-kommisjonen nu har beslutta budsjettendringer ble 19 søknader godkjente på Overvåkningskomitéen sitt møte 23 juni. Av disse har Russland flest søkere, med 7. Deretter følger Finland og Norge med 5 hver, Sverige med 2:

direktegodkjente runde4 mikro

Tar man med reservelista på ytterligere 7 søknader under her, så blir fordelinga på søkerland Russland 9, Norge 8, Finland 6, Sverige 3.

reservelista runde4 mikro