ÅRETS TO POMORMARKEDER VAR PÅ VIDEO Skriv ut

290920

Den årlige Pomorfestivalen på norsk side i slutten av juli gikk delvis elektronisk. Dette gjaldt også på russlandsk side i september. En del av sistnevnte var i form av norsk-russisk fiskerikonferanse på åpningsdagen av "Margaritinskaja" 25 september. Se video og resolusjon i høyrekolonna her under "det nære naboskap".

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø