Synspunkter på nytt program? Skriv ut

OPPDATERT 17.12.2020

SISTE DAG FOR Å SI DI MENING OM DETTE SAMARBEIDET OVER GRENSA

20.10.2020

Di mening teller. Her kan de som  har oppfatninger om hvordan neste program bør se ut, delta i en spørreundersøkelse. Den blir langtfra representativ, men kan nu gi ei retning på hvilke synspunkter som finnes. Også norsk programområde kan delta. Rett nok ingen kontroll på om man befinner seg utafor NordNorge når man svarer:

https://kolarctic.info/news-and-events/survey-for-the-next-programming-period-now-open/

(lim inn lenka i nettleseren, eller klikk på fellessida som slutter på .info øverst)