føderale merkedatoer Skriv ut

OPPDATERT 070415

70-års markering av seieren over Tyskland

Seiersdagen er 9de mai i Russland, da kapitulasjonen ble godtatt i Moskva. Den dagen i år deltar stats- og regjeringssjefer fra landene som var alliert mot det nasjonalsosialistiske Tyskland for å markere 70-årsdagen i Moskva. Dette skjer i det landet som ofret mest i kampen mot de tyske aggressorene. De nordnorske historiske båndene til Russland ble ytterligere styrket da deler av landsdelen ble frigjort nesten ett år tidligere, høsten 1944. De åpenbare nordnorske interessene i gode naboforhold her nord er et viktig bakteppe for deltakelse i denne markeringa fra nordnorsk øverste hold. Også i byer som Murmansk her nord vil denne historiske datoen markeres. Det vil være uheldig om vår landsdel skulle bli assosiert med de som vil omskrive krigshistorien i tysk favør, noe mange i Russland mener vestlige regimer som er alliert med Tyskland prøver å gjøre i dag. Forsvar gir rett, det gjør ikke angrep.

 

OPPDATERT 020912

Den Store Seiersdagen

1812saml2

 

 

OPPDATERT 24.12.11

2012 RUSSLAND

 2012-RU

 Om høytidsdag faller på fridag som lørdal/søndag, overføres fri til mandag.

(NB: for å se tydeligere; forstørr/zoom sida!)

________________

 

OPPDATERT 08.05.10

 

SEIERSDAGEN 9 MAI -65 ÅRS MARKERING I MURMANSK

Også i nordområdene markeres det store jubileet 9 Mai, særlig i Heltebyen Murmansk der parader for såvel Hæren som Sjøforsvaret begynte allerede dagen før da Tyskland kapitulerte. Det er altså 9 Mai som er selve seiersdagen, da kapitulasjonen ble akseptert i Moskva, til tross for at de allierte markerer dette 8 mai. Med sine vel 25 millioner falne og avgjørende slag er det likevel unionen som Russland inngikk i som var avgjørende for seieren, og hindret Vest-Europa i å inngå i en uønsket nasjonalsosialistisk allianse med Tyskland.

 

ARKIV MED TILSVARENDE RELEVANS FOR ANDRE ÅR:

FØDERALE MERKEDAGER MED ULIK STATUS, MED BETYDNING FOR NORDOMRÅDENE SOMMEREN 2009