PROSJEKTOPPFØLGING 2013 Skriv ut

OPPDATERT 10.01.13

Nesten alle de 29 prosjektene som fikk norsk Kolarctic-finansiering pågår i 2013. De siste avsluttes og rapporteres våren 2015. Kolarctic-sekretariatet har observatør i styringsgruppene for alle prosjektene.

 

Oppfølgingsansvarlig i sekretariatet har tre funksjoner: Den ene er kontrollfunksjon, den andre veiledning, og den tredje går på å formidle "funn" fra prosjektet. Nettopp informasjons-innhenting, popularisering og formidling utad fra prosjektene må ha høy prioritet for Kolarctic Norge i 2013, i form av lister, brosjyre eller lignende. Formidlingsdelen har av ulike grunner vært nedprioritert hittil.