KOLARCTIC-ÅRET 2012 Skriv ut

OPPDATERT 10.01.13

Vel overstått 2012 og velkommen til et nytt 2013de år!

Både tredje og fjerde søknadsrunde ble avsluttet i 2012. Når alle prosjektene har fått sine kontrakter fra fjerde runde vil disse prosjektene bli presentert under "Prosjektgjennomføring". Etterslepet fra tidligere vil samtidig bli dekket.

 

Det blir ikke flere søknadsrunder i denne programperioden. Eneste mulighet er hvis det åpnes for ei mini-runde for forprosjekter til høsten. Det blir isåfall bare for småprosjekter. Naturligvis vil dette da straks bli meldt her.

 

Neste ordinære søknadsutlysning vil etter våre beregninger ikke kunne bli før i neste programperiode, og tidligst høsten 2014. Da denne situasjonen lett kan omskrives til 'finansieringstørke' for grenseregionale regionalutviklingsprosjekter i nord vil Kolarctic Norge snarest undersøke om Kommunaldepartementet i Oslo kan tillate at resterende norske Kolarctic-midler kan tillates brukt til forprosjekter med beslutning norsk side isolert.


Utover Kolarctic er det verd å nevne at det norske Barentssekretariatet finansierer samarbeidsprosjekter som også kan ha effekt på nordnorsk side, da midlene kommer fra Utenriksdepartementet.

 

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø