ORGANISASJONS-NYTT Skriv ut

MØTER (oversikt pr. 07.07.2020):

( . . ) = konkret dato ikke bekrefta.

Kolarctic ENI CBC "2014-2020":

Medlemmer av RAG (Regional Assessors Group; de fire ekspertgruppene fra landene) er ikke offentlig, noe som våren 2020 er presisert fra MA i Rovaniemi. Heller ikke hvem som er medlemmer i JMC (Joint Monitoring Committee; Overvåkningskomitéen) bør promoteres. Det siste er utfordrende da politiske saker i de to fylkene i norsk programområde er åpen informasjon. Dette gjelder også oppnevnelse til Overvåkningskomitéen.

Kort struktuforklaring norsk programområde er likevel at mens politisk ledelse er representert i JMC, så er administrativ ledelse representert i NRAG. De tre fylkeskommunale representantene i NRAG utgjør samtidig et styre for Kolarctic Norge. Ellers består NRAG av representanter fra fire andre nordnorske organisasjoner.

.

KOMMENDE PROGRAM-MØTER:

 desember: Andre felles møte i "PC" for "NEXT"

.

SISTE GJENNOMFØRTE PROGRAM-MØTER OG ENDRINGER NORSK SIDE:

3 september: Første felles møte i ProgramKomitéen (PC) for Kolarctic NEXT

23 juni: Møte i Overvåkningskomitéen (videomøte)

26-28 mai: Arbeidsmøte for NRAG (videomøter)

14 mai: Styremøte 2020-II Kolarctic Norge

18 februar: Styremøte 2020-I Kolarctic Norge

januar-april 2020: Fortløpende elektronisk utveksling mellom filialene

28-29 november: "Kick-off" møte for prosjekter

26 november: JMC-møte

15 november og 27 november 2019: Sekretariatsmøter.

11-12 april: Overvåkningskomtéen, møte Stockholm

10 april: Norsk formøte for Overvåkningskomitéen

6-8 februar: NRAG -den norske eksepertgruppa konkluderer, Oslo

22 januar: Styremøte Kolarctic Norge

29 november: Overvåkningskomitéen, Helsinki

11 september: Kolarctic Norge styremøte (telefon)

25 april 2018: Sekretariatsmøte

24 april 2018: Overvåkningskomitéen (JMC), Finland

20 april 2018: Kolarctic Norge styremøte, Vadsø

28-29 februar: Sekretariatsmøte

07 desember: møte Overvåkningskomitéen (JMC) 2017 under norsk ledelse, Tromsø

november: NRAG-møte, styremøte Kolarctic Norge

september: Styremøte Kolarctic Norge

09 juni: møte Overvåkningskomitéen (JMC) 2017 under norsk ledelse, Oslo

25 april NRAG-møte, styremøte Kolarctic Norge

01 mars: RAG-opplæring

20 februar: Styremøte Kolarctic Norge (inkl. NRAG-samling)

2016

27 oktober: JMC-møte for Kolarctic ENI.

-----