ORGANISASJONS-NYTT Skriv ut

KOMMENDE BESLUTNINGSMØTER (oversikt pr. 24.11.14):

( . . ) = konkret dato ikke bekrefta.

2015


KOMMENDE:


Møte i Programskrivegruppa for ENI, møte 5, Brussel

 

SISTE GJENNOMFØRTE:

2014

16-17 des: Programskrivegruppa for ENI møte 5, Oslo

15 des.: Møte i Overvåkningskomitéen (JMC), Oslo

9 des.: Erfaringsmøte grenseregionale prosjekter, Rovaniemi

sep-nov: flere styringsmøter og samlinger i prosjektene

2-3 okt: Felles sekretariatsmøte

1 okt: Styremøte Kolarctic Norge24 juni: Programskrivegruppa for ENI møte 4 (Helsinki)

22 mai: Konseptmøte for kommende kunnskaps-prosjekter (Kirkenes)

16 juni: Styremøte Kolarctic Norge

9 mai: Styremøte Kolarctic Norge (tlf)

28 april: Styremøte Kolarctic Norge (tlf)

23 april: Felles sekretariatsmøte (Rovaniemi)

 

1 april: Programskrivegruppa for ENI møte 3

31 mar: Styremøte for Kolarctic Norge

20 feb: Styremøte Kolarctic Norge

20 jan: Styremøte Kolarctic Norge

 

2013

27 nov: Møte i programskrivegruppa for ENI

26 nov: Styremøte for Kolarctic Norge

12 sep: JMC (Overvåkningskomitéen).

12 sep: Møte i programskrivegruppa for ENI

12 sep: Styremøte for Kolarctic Norge

27 aug: Sekretariatsmøte

5 mars: Styremøte for Kolarctic Norge

 

 

2012

 

31 okt: Styremøte for Kolarctic Norge (JSC-delegater norsk side)

27-28 juni: JMC (overvåkningskomitéen; vedtak søknadsrunde 4)

11-12 juni: JSC (utvelgelseskomitéen; prosjektutvelgelse søknadsrunde 4)

14-16 mai: NRAG (norsk ekspertgruppe; delbehandling søknadsrunde 4)

14-15 mars: JMC (overvåkningskomiteen; vedtak søknadsrunde 3)

15-16 feb.: JSC (utvelgelseskomiteen; utvelgelse søknadsrunde 3)

2011

13-15 des.: NRAG-møte (Tilsv. i øvrige RAG'er for behandling søknadsrunde 3)

 7-8 des.: Felles sekretariatsmøte

23-24 nov: JMC (Overvåkningskomitéen; vedtak søknadsrunde 2)

3-4 okt: JSC (utvelgelseskomiéen): beslutninger

5-6 sep: Norsk RAG (NRAG)

24-25 aug: Felles sekretariatsmøte

23 aug: "NBG" (det nordnorske styret for Kolarctic Norge)

23 aug: Oppdateringsmøte for NRAG og JSC norsk side

RAG'ene og JSC (Joint Selection Committee): oppdatering: 21.06.11 - 22.06.11

JMC (Overvåkningskomitéen) Flere skriftlige beslutninger: april-juni 2011

         (bl.a som erstatning for avlyst møte i Oslo 30-31 mai) 

 

FILIALEN I MURMANSK OFFISIELT ÅPNET

OPPDATERT 01.05.11

Signeringsseremonien i Regjeringsbygninga på Murman var 28 april, og ble av EU-sida effektuert av programdirektør Päivi Ekdahl. Julia Korsjunova er ansatt som koordinator for Murmansk oblast,

mens Marina Zjestovskikh har den oppgaven i Arkhangelsk. De øvrige land i samarbeidet har en filial pr land.

Kolarctic-sekretariatet hadde samtidig et fellesmøte i byen i forbindelse med inneværende andre søknadsrunde.JMC (Overvåkningskomitéen) Skriftlig beslutning: januar 2011

JMC (Overvåkningskomitéen) Skriftlig beslutning: desember 2010

NRAG (Regional Assessors Group; Ekspertgruppa Norge): (05.01.2011)

2010

"NBG" (Norsk BeslutningsGruppe; det norske styret): 07.12.10

JMC (Joint Monitoring Committee; Overvåkningskomitéen): 16.11.10

JMC (Overvåkningskomitéen) Skriftlig beslutning: 11.10.10

JMC (Joint Monitoring Committee; Overvåkningskomitéen): 15.06.10

JSC (Joint Selection Committee; Utvelgelseskomiéen): 27.05.10

NRAG (Regional Assessors Group; Ekspertgruppa Norge): 04.05.10

Felles søknadsåpning: Sekretariatet kontrollerte søknadene: 13.04.10

JMC:

mars 2010 - skriftlig beslutning. Kompletterte JMC og JSC

2009

24.11.09 - Rovaniemi

Besluttet å åpne for søknader fra 11 januar, jf hovedartikkel.

I tillegg ble nedsatt utvelgelseskomité og ekspertgrupper, samt fastsatt ei rekke formaliteter som gjelder program- og prosjektkrav.

JMC består av regionale ledere og sentraladministrasjonen fra de fire deltakerlandene.Siste endringer norsk side

 

JMC- Joint Monitoring Committee (Overvåkningskomitéen)

(øverste organ for program-prioriteringer og utvelgelse)


 


Overvåkningskomitéen (JMC) norske delegater fra juni 2013:

 

  Kristian Svanes  UD

  Odd Godal  KRD

  Sonja A. Steen  Nordland fylkeskommune

  Knut Werner Hansen  Troms fylkeskommune

  Bente Haug  Finnmark fylkeskommune

 

JMC norsk side består av fylkesordførerne i de tre nordnorske fylkene samt fagansvarlige i hhv Utenriksdepartementet og Kommunaldepartementet.

 

01.01.14: Vara fra UD utgår. Delegat: Kristian Svanes

01.07.13: Kristian Svanes oppnevnes fra UD. Fung vara: Emilie Oftedal

01.01.13: Norge overtar for første gang ledervervet i JMC

01.01.13: Odd Godal går inn som fungerende delegat fra KRD

15.08.12: Sonja Steen oppnevnes fra Nordland fylkeskommune

23.11.11: Bente Haug oppnevnes fra Finnmark fylkeskommune

20.10.11: Nils Gaup går av (Erstattes foreløpig ikke)

10.10.11: Mariette Korsrud går av. (Erstattes foreløpig ikke)

mars 2011: Harald Sandhåland erstattes av Stephanie Bjøro.

mars 2010: Hilde Austad erstattes av Harald Sandhåland, også han fra Utenriksdepartementet i Oslo. Ny vara Olav Nils Thue.

24.11.09: Kåre Simensen erstattes av Nils Johan Gaup, også han fra partnerskapsorganisasjonen Finnmark fylkeskommune. Ny vara Mona Jensen.JSC - Joint Selection Committee (Utvelgelseskomitéen)

(norsk del utgjør også styret for Kolarctic Norge; NBG; Norsk BeslutningsGruppe)


 

JSC sammensetning fra 01.05.12:

 

Nordland fylkeskommune: Gunnhild Aasmoe

Troms fylkeskommune: Bente Helland

Finnmark fylkeskommune: Markus Karlsen

 


 

 01.05.12: Bente Helland tiltrer som ny delegat fra Troms15.03.12: Gunnhild Aasmoe tiltrer som ny delegat fra Nordland.

05.03.12: Andreas Flåm fratrer. Toril Moan rykker opp som delegat fra Nordland.

09.01.12: Markus Karlsen tiltrer som ny delegat fra Finnmark (erstatter Jenssen).

11.11.11: Per Voie fratrer. Eva Jenssen rykker opp som delegat fra Finnmark.

16.08.11: Per Ø. Voie fra Finnmark fylkeskommune tiltrer.

20.06.11:  Roald Røkeberg erstattes (etter 14 år i tilsv styre) med Marthe Olsen

17.06.11:  Eirik Selmer fratrer. Vara kan ikke tiltre.

24.11.09: JSC nedsettes. JSC består fra norsk side av administrative ledere fra de tre nordnorske fylkene, totalt 3 delegater, identitet åpent tilgjengelig.RAG - Regional Assessors Group (Ekspertgruppene)

(Vurderer søknadene etter gitte kriterier. Ei gruppe i hvert av de fire samarbeidslandene)NRAG består av Innovasjon Norge, Det norske Barentssekretariatet, BUF Etat Nord, Helse Nord.

Ansvarspersoner: ikke offentlig.24.11.09:
 NRAG nedsettes, sammen med øvrige lands grupper, foruten Russland.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø