SØKNADENE SOM KOM 16.04.12 Skriv ut

OPPDATERT 22.04.12

Flere søknader kom inn til fristen 16 april enn forrige gang 14 november ifjor. Da var det 21, denne gangen 32. I slutten av april får søkerne melding om utfallet av "første sortering". Endelig beslutning tar Overvåkningkomiteen på sitt møte i Nenets siste uka av juni.

 

Det virker nu som det er økt sjanse for at det ikke blir flere søknadsutlysninger i denne programperioden. Også dette blir klart på nevnte møte i Narjan-Mar.

 

Blir dette siste søknadsomgang i denne programperioden vil prosjektene som godkjennes kunne løpe ut 2014 og rapporteres før april 2015.

 

Neste programperiode vil som før bli forsinka. Det vil sannsynligvis bli minst etpar år uten ny finansiering av Kolarctic-prosjekter. Det er beklagelig da Kolarctic er eneste finansiering som er forbeholdt utvikling på nordnorsk side i samarbeidet med Russland.

 

________________________________

TIDLIGERE SÆRMELDINGER OM SØKNADSUTLYSNINGA

OPPDATERT 16.04.12

Særmelding til nordnorske interessenter ifbm fjerde søknadsutlysning fra 16 januar. Gjelder søknadsutforming og søknadspakken, og de ekstra råd og veiledninger som Kolarctic Norge tillater seg å gi utad:

 

 

FORRETNINGSPROSJEKTER ETTERLYSES

 

Den nordnorske filialen av sekretariatet gir veiledning og "tekniske råd"så langt det er tillatt. Felles regler gjelder, men har man prosjekt innen olje/gass eller fiskeri kan man få støtte også til bilateralt prosjektsamarbeid mellom Norge og Russland. Dette er altså under innsatsområde 1 'Økonomisk og sosial utvikling'.

 

 

PENGER IGJEN PÅ TO INNSATSOMRÅDER

 

På norsk side er det mest penger igjen innen innsatsområde 1 "Økonomisk og sosial utvikling". Under dette innsatsområdet er altså spesielt forretningsprosjekter mangelvare hittil. Har man i tilleg prosjektsamarbeid innen turisme er det midt i blinken. Også på innsatsområde 3 'Folk-til-folk og identitet' er det litt penger igjen på norsk side.

 

Ta kontakt snarest med den nordnorske sekretariatsfilialen om planen er å levere eller delta i søknad innen fristen 16 april! Dette er sannsynligvis den siste åpne søknadsrunda, dvs der alle prosjekttyper mottas.

 

Prosjekter lages teknisk sett på 1 ettermiddag, og det er flere "tekniske" råd å få fra den norske filialen, blant annet om unntak og forenklinger norsk side. Se ellers litt mer om disse i venstremargen f.eks i 'kortversjon av den norske søkerveiledninga'.

 

Prosjekter lages ofte mest effektivt ved å starte med budsjett for hva man egentlig vil utvikle på nordnorsk side (prosjekt-i-prosjektet, jf info annet sted). Det er best å ha med flere enn en samarbeidspart på hver side av grensa! Også mulig med defacto bilateralt samarbeid mellom Norge og Russland i et formelt multilateralt prosjekt. Info om dette også hos den nordnorske filialen.

 

Se ellers info i venstremargen under "Sånn søker man". Konferér evt også hovedsida www.kolarcticenpi.info i regi av sekretariatet i Rovaniemi for generelle regler.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø