-samarbeidet
Kolarctic .

kun 2 fylker logoerNorge ble invitert med i samarbeids-programmene mellom EU og Russland i 1996. Kolarctic-prosjektene skal for hvert land virke som regionale utviklings-midler. Nord-Norge er det norske programområdet.

    Finansieringsperioden 2014-20: Kolarctic er utskilt som eget program, som perioden før. 2021-27: Kolarctic er tilbake under INTERREG. Mindre innretting mot forretningssamarbeid, mer spissing i temaer, men fortsatt gjenkjennbart.

    Denne sida vil fra nu bare omhandle norske deler av utgående program ut 2023. For neste program "NEXT" se fellesside www.kolarctic.info

 
Bilateralt forskningssamarbeid med Russland Skriv ut

06.01.2022

Fra ekstern kilde -det norske Forskningsrådet- kan meldes om kommende utlysning, siden det kan berøre typer samarbeid som er Kolarctic-relevant, og siden Kolarctic ENI ikke har flere søknadsrunder. Her gjelder det mer rein forskning, der en norsk institusjon står som søker, og altså uten EU-part som kreves i Kolarctic:

Russisk-norsk bilateral ressurs- og miljøforskning

 
Til ungdommen -velg realfag! Skriv ut

131221

Les mer …
 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø