EU-Russland samarbeidsprogrammet Kolarctic
Kolarctic .

Også Norge er invitert med i disse samarbeidsprogrammene mellom EU og Russland siden 1996. For hvert land skal Kolarctic-prosjektene fungere som regionale utviklingsprogrammer omsatt til praksis. Som tidligere programmer ble også programperioden 2014-2020 forsinka. Russland sin del av Finansierings-avtalen med EU ble signert i Moskva 28 desember 2016, men President Putin sin signatur har latt vente på seg.  Først etter hans signatur kan vi si at begge to samarbeidende parter fortsatt ønsker å videreføre dette grenseregionale samarbeidet, tross territoriell uenighet mellom blokkene i sør. Prosjekter fra de to første søknadsrundene ble godkjente 9 juni og 8 desember 2017. Disse kan ikke starte før også Russland har ratifisert finansieringsavtalen.

Se www.kolarctic.info for felles informasjon og søkerkrav fra programmet.

 
PÅGÅENDE SØKNADSRUNDE Skriv ut

10.01.2018

TREDJE SØKNADSRUNDE ÅPNER 3 MAI

-ingen pågående nu.

Utlysninga vil ikke annonseres i så mange aviser som vanlig, og muligens ikke informasjonsmøter i alle tre nordnorske fylker. Potensielle søkere anmodes om å ta kontakt med den nordnorske filialen for å få hjelp i søknadsutforminga. Det er noen få forenklinger i norsk delbudsjett i forhold til EU-sida og Russland. I forrige runde ble som meldt på hovedsida syv søknader godkjent, av dem fem med norske partnere og to bilaterale Finland/Russland.

.

29.09.2017

-OG ANTALLER SØKNADER VAR..

Svaret bør komme her før 3 oktober, da teknisk sjekk starter. Denne skal være slutt 20 oktober, da de som har fått ettersende vedlegg har gjort det. Deretter starter vurderinga i de fire landene sine ekspertgrupper som ikke har hatt befatnng med søknadene. De konkluderer innen 10 november. Endelige vedtak gjøres av den felles Overvåkningskomitéen, på sitt møte i Tromsø 7-8 desember. Som om ikke dét er nok må man vente på den russlandske ratifiseringa av Finansieringsavtalen for programmet, som det øverste nivå i parlamentet Føderasjonsrådet gjør, forhåpentligvis før årsslutt. Da først kan kontraktsforhandlingene med de godkjente prosjektene starte, og tilslutt lager f.eks Kolarctic Norge sine forbeholdstilsagn til norske parter, som blir ett av grunnlagene for MA (Managing Authority) i Rovaniemi sine kontrakter med prosjekteierne ("Lead Partner").

.

 

OPPDATERT 29.09.2017

FREDAGSMELDING: Søknadsfristen utløper idag kl 1500 norsk tid. Ikke vent til siste timen! (teknisk feil, stress-feil, dommedag osv). Husk både elektronisk sending før fristen, og utskrift og signering med evt signeringsvedlegg, som legges i konvolott med påskrift oppe til venstre: "EI SAA AVATA" (ikke åpne!), og postsendes til Lapin liitto/ Kolarctic CBC programme, PL 8056, FI-96101 ROVANIEMI. Husk kvittering el.l på postforsendelsen 29 september!

OPPDATERT 28.09.2017

SØKNADSFRISTEN UTLØPER

Den nordnorske filialen av sekretariatet bistår søkere fra norsk side, da det er andre (ekspertgruppene) som behandler søknadene etterpå. Noen stikkord for forenklingene norsk side er på søknadsnivå (f.eks norske unntak i budsjettspesifikasjonen og enklere grensegang egeninnsats/finansiering), andre på prosjektgjennomføring (f.eks kun en revisjon norsk side; tilslutt). Inntrykket utfra kontakt med søkere er at det blir færre søknader i denne omgangen, iallfall med norske parter.

.

28.09.2017

BEHOV FOR KURÉR?

For å spare porto og kanskje tid kan den utskrevne papirversjonen av søknaden leveres fysisk til Kolarctic Norge sekretariatet ved Fylkeshuset i Vadsø i løpet av 29 september. Avtal dette på forhånd Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller 789 63123. Denne blir tatt med til hovedkontoret i Rovaniemi mandag 2 oktober, og vil også ankomme før en postsendt søknad. Husk likevel også å sende søknaden elektronisk i PROMAS i god tid før klokka 1500 norsk tid fredag 29 september!

Lykke til !

 

.

 

20.06.2017  OPPDATERT 03.09.2017

INFORMASJONSMØTENE ANDRE SØKNADSRUNDE NORSK SIDE:

Kirkenes 21 juni (var 10 deltakere)

Alta 29 august (var 5 eksterne deltakere)

Tromsø 30 august (var 9 eksterne deltakere)

Svolvær 7 september -avlyst. Spesielt tema fiskeri og bilaterale prosjekter Norge/Russland.

Kolarctic stilte lunsj. Etterfølgende individuell rådgivning.

 

UTDATERT:

Påmelding for Alta og Tromsø innen 24 august: http://kolarctic.info/news-events/

Send kopi til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen for beregning av mat og møterom!

_______________________________________

13.06.2017

2106 bildet

OPPDATERT 12.06.2017

NY SØKNADSRUNDE 26 JUNI TIL 29 SEPTEMBER

Det kan lønne seg å registrere søknad i PROMAS så snart som mulig etter 26 juni, da all erfaring tilsier at ting tar dobbelt så lang tid som beregna, sjøl om man beregner dobbelt så lang tid som man trur. PROMAS stenger 29 september kl 1500 norsk tid. Etter det vil det ta mye lenger tid før ei tredje søknadsrunde åpner i 2018.

.

Uttellinga for multilaterale prosjekter er for denne runda redusert, noe som betyr enklere adgang til bilaterale prosjekter bare mellom Russland og Norge, særlig innen fiskeri- og oljerelaterte prosjekter.

.

Siden sommeren plutselig kan komme er det uklart hvor mye aktiv informasjon sekretariatet har kapasitet til å formidle denne måneden. Man tar iallfall sikte på ett info-møte norsk side. Nærmere informasjon om dette kan komme uten forvarsel.

----------------------

30.05.2017

TIL SØKERNE I FØRSTE SØKNADSRUNDE:

Beslutning i søknader til fristen som var 15 mars blir 9 juni. Få dager etter skal alle ha fått melding om resultatet. Hovedsøker kan også følge prosessen i PROMAS-systemet. Alternativt kan man sende epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen og få svaret. De som får avslag kan eventuelt søke i neste runde, som kan åpnes allerede 15 august, eller som opprinnelig meldt 11 september. Datoer blir også bestemt 9 juni.

_______________

07.04.2017

Ingen pågående søknadsrunder. Neste åpnes etter planen i september 2017. De som tenker å bli hovedparten på norsk side i et samarbeidsprosjekt bør innhente råd fra den norske filialen av sekretariatet allerede fra slutten av august.

_______________________

INAKTIV INFORMASJON (kan likevel ha overføringsverdi til seinere søknadsrunder)

OPPDATERT 19.02.2017

Søknadsfristen er 15 mars. Noen få praktiske tillempinger gjelder norsk side. Stikkordsmessig knyttes dette til at budsjettspesifikasjonen ikke følges opp på norsk side, kun hovedpostene. Videre praktiseres forenkinger i avgrensninga mellom pengefinansiering og f.eks arbeidsfinansiering. Dette forhoder seg til norske regionalutviklingsmidler. Og så har norsk side adgang til å registrere visse typer partnere som halvoffentlige, etter nærmere avklaring, og når disse ikke driver forretningsvirksomhet.

Disse forenklingene på norsk side lønner det seg for nordnorske søkere å avklare med den norske filialen før søknad lages.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø