Kolarctic Norge

Filial av sekretariatet, som i tillegg til rolle som øvrige filialer, også er sekretariat for nordnorsk partnerskap på tre nivåer, betjener nordnorske interessenter, og har oppfølgingsansvaret for de norske Kolarctic-midlene i programmet, dvs særskilt filial av Finansiell Enhet.

 

Sekretariatet
Jan M. S. Solstad

Jan M. S. Solstad
programkoordinator (vs søkere, komitéer, programarbeid)

Tel: +47 789 63123   /  Mob: +47 414 50550

Linda Mosand

Linda Mosand
programrevisor (vs prosjektoppfølging, økonomi, resultatvisning)

Tel: +47 789 63092   /  Mob: +47 913 67079

Kolarctic Russland (Коларктик Россия)

Filial av sekretariatet som betjener de deltakende "oblast"ene Murmansk og Arkhangelsk, samt det Autonome Området Nenets. Finansiell Enhet for Kolarctic Russland ivaretaes av Forvaltningsmyndighet (JMA) i Rovaniemi.

Филиал секретариата для координации между субъектами российского региона действия

.

 

Arkhangelsk -p.t. ubetjent filial
koordinator for Arkhangel oblast

Tel: +7 921 679 3771

Julia Korsjunova (Юлия Коршунова)
koordinator for Murmansk oblast

Tel: +7 921 1770 597

Kolarctic Sverige

Filial av sekretariatet som betjener Norrbottens län i Sverige, og dels Västerbotten. Finansiell Enhet for Kolarctic Sverige ivaretaes av Forvaltningsmyndighet (JMA) i Rovaniemi.

.

 

Hans Dahlin
programkoordinator

Tel: +46 705154260   /  Mob: +46 92096038

KOLARCTIC-SEKRETARIATET (Rovaniemi)

Sekretariatet -også benevnt Forvaltningsmyndighet (JMA) særlig for de finansielt-relaterte oppgavene- er inndelt i en Operasjonell Enhet og en Finansiell Enhet, som grovt inndelt omfatter hhv saksforberedelse på den ene sida, og oppfølging/kontroll på den andre. Finansiell Enhet betjener alle land. Unntaket er Finansiell Enhet for Kolarctic Norge som svarer for oppfølging av den norske Kolarctic-finansieringa.

.

 

Marjaana Lahdenranta
seniorrådgiver

Tel: +358 40 834 1131

Päivi Ekdahl
utviklingssjef ved Lapin liitto

Tel: +358 400 383 578

Katja Sukuvaara
programsjef

Tel: +358 40 178 6650

Renata Musifullina
rådgiver

Tel: +358 40 717 1857

Katri Niska-Honkonen
SJEF FOR FINANSIELL ENHET

Tel: +358 40 711 8392

Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø