Informasjon om "NEXT" Skriv ut

01032021

Denne norske tilleggssida gjelder ikke lenger frem enn det utgående programmet med prosjekter og deres effekt i Nord-Norge.

.

All informasjon om prosessen, prosedyrene og innholdet i neste programperiode vil heretter være under fellessida www.kolarctic.info og eventuelt underliggende og nye nettressurser. Etter 2023 vil dermed den norske nettsida ikke være virksom. Informasjon som særskilt gjelder nordnorsk utvikling i neste periode under "INTERREG NEXT" vil søkes inkludert på fellessida.