GAMLE SØKNADSOMGANGER Skriv ut

SØKNADSFRISTEN 13.06.11  

OPPDATERT 03.11.11

 

Utvelgelseskomitéen (JSC) har 03.10.11 gjort sine vedtak om prosjektutvelgelse. Etter at Overvåkningskomitéen (JMC) har fattet endelige vedtak på sitt møte i Tromsø 23-24 november vil noe statistisk informasjon om de godkjente prosjektene bli frigitt. Hvilke prosjekter det er blir først offentliggjort når endelig kontrakt med de enkelte prosjeteierne er signert.

 

 

Tidligere informasjon:

 

OPPDATERT 21.06.11

 

Søknadssummen var 5 millioner euro til norske prosjekt-deler. 20 av 31 søknader hadde norsk medsøker, herunder 3 LeadPartner.

 

....

 

OPPDATERT 09.06.11

 

RETT VEDLEGG "A"Sjekk at dere har brukt oppdatert versjon av vedlegg A Budsjettspesifikasjon (ny av 11.05.2011)! Her. Dette likevel relatert til det som før er kommunisert med nordnorske søkere om dette dokumentets lavere verdi ifht norsk Kolarctic-finansiering sml m EU-midler.FRISTEN NÆRMER SEG
Siste frist er 13 juni for både elektronisk og post-versjon av søknaden. Unntaket om 14 juni som gjelder norske hovedsøkere er kun teoretisk. Det gjelder for det første kun post-forsendelsene (elektronisk versjon frist 13 juni likevel), og kun for norske hovedsøkere (LeadPartner). 13 juni, dvs 2 Pinsedag, skal da søknader være avlevert. Kolarctic Norge kan i likhet med øvrige filialer så nært fristen kun svare på tekniske spørsmål. Dette bør likevel benyttes. På frist-datoen (2 Pinsedag) kan Kolarctic Norge kun treffs på telefon 414 50550.

 

 

OPPDATERT 14.03.11

 

SØKNADSRUNDE 2

 

Søknadsrunde 2 åpnet 14 mars og stenger 13 juni. Nordnorske interessenter må være tidlig ute med å begynne denelektroniske søknadsutfyllinga på nett, og få veiledning. I de fleste prosjekttyper må også norsk regional medfinansieringvære innvilgetfør oktober.Søknadspakken (søknadspapirer)finnes fra 14.03.11 i venstremarg under "Sånn søker man".

 

 

 

SØKNADER FRA 17.01.11

OPPDATERT 16.11.10

 

Overvåkningskomitéen fastsatte på sitt møte 15-16 november neste utlysning til 17 januar 2011, med siste søknadsfrist jf krav fra EU-kommisjonen 90 dager seinere.

 

 

OPPDATERT 10.11.10

 

Neste søknadsutlysning bestemmes 15 november av Overvåkningskomitéen i Helsinki. Beslutninga presenteres her uten opphold. EU-kommisjonen krever 3 måneder søknadsperiode. Blir utlysning eksempelvis15 januar betyr det frist 15 april. Kolarctic Norge håper naturligvis på raskere utlysning, der 1 desember er det tidligst mulige da EU krever at det måvære minst 2 ukermellom beslutninga og utlysninga.

 

 

 

OPPDATERT 13.04.10
Rett etter årsskiftet ble meldt at tidligere bekjentgjort søknadsutlysning 2 august med frist 1 november utsettes som følge av at Statsdumaen i Russland ikke har ratifisert finansieringsavtalen med EU. Dette ble endelig bekreftet på sekretariatsmøtet i Rovaniemi 12-13 april. Det tilligger ikke Kolarctic Norge å spekulere i hva som videre vil skje, og realismen i ulike alternativer. Når ny informasjon finnes åpent tilgjengelig vil den blividereformidla her.

 

__________________________________

FOR DE SOM SØKTE I 2010

OPPDATERT 21.07.11

EU-regler gir oss ikke adgang til å informere om noen av de prosjektene som ble godkjent av Overvåkningskomitéen 15.06.10 før alle disse har fått endelige finansieringskontrakter. Dessverre gjenstår noen fortsatt. Vi har ikke mandat til å regulere hva prosjekteiere sjøl gjør, men har ikke lov å formidle opplysninger om prosjektaktiviteter foreløpig. Likevel imøtesees melding om aktiviteter, til informasjon for sekretariatet, og for klargjøring til vi får adgang til å referere disse utad.

 

TIDLIGERE INFO:

OPPDATERT 11.01.11

Det er fortsatt prosjekter som ble godkjent 15 juni 2010 som enda ikke har fått sine finansieringskontrakter, men man tar sikte på at forhandlingene som skal til for dette, er sluttført i løpet av januar 2011.

 

OPPDATERT 10.11.10

Kolarctic Norge skal ha oversikt over norsk regional/offentlig medfinansiering før kontrakt inngåes. Sekretariatet i Rovaniemi har idag meldt at kontraktsutforming starter, og at norsk side skal stille oversikt over den medfinansieringa som er bekreftet til prosjektene sine norske budsjetter. De som fikk sine prosjekter godkjente av Overvåkningskomitéen 15 juni sender oversikt over dette til Kolarctic Norge snarest. Kan bruke epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller fax 789 62373.

 

OPPDATERT 17.04.10

De som sendte søknad innen 9 april kan følge denne på samme elektroniske adresse og med samme koder som under utarbeidelsen. Det eneste som kan endres nu er vedlegg som sekretariatet i Rovaniemi lar søkere ettersende. Kolarctic Norge antar imidlertid at enkelte vedlegg også kan ettersendes på eget initiativ. Dette gjelder for eksempel engelske versjoner av russiske originaldokumenter for russlandske samarbeidsparter.

Generelt råd for egenkontrollen er i bilaterale prosjekter å se til at prosjektet fortrinnsvis er innen olje eller fiskeri, og at man har påvist at det ikke er relevante samarbeidsparter innenfor prosjektområdet. Også det å sikre at den prioriterte 'integrert' prosjekttype er valgt kan være relevant, om det var intensjonen. Budsjett-størrelser er lite å gjøre med nu, men det kan tenkes at det på en eller annen måte kan bli adgang til å forklare eller presisere, om et prosjekt skulle ha stor ubalanse mellom f.eks russlandsk og norsk budsjett, dvs avviker fra normen om noenlunde likeverdig interesse og aktiviteter på begge sider av grensa.

 Se forøvrg nærmere i søkerveiledninga, herunder norsk versjon for tillempinger. Disse finnes nu kun i venstremargen under "Sånn søker man" og "Søknadspapirer".

Overvåkningskomitéen i Kolarctic godkjente på sitt møte i Luleå 15 juni tretten prosjektsøknader, herav noen med vilkår.

Når visse forhold er avklart offentliggjøres alle de godkjente prosjektene.

Syv av disse har norsk partner, hvorav igjen tre har norsk hovedsøker.

Hovedsøker var fra Russland i ett av de godkjente prosjektene, fra Sverige i to, og fra Finland i syv. Fire av de syv prosjektene med hovedsøker fra Finland er bilaterale, dvs har ikke samarbeidsparter fra andre land enn det obligatoriske Russland. De øvrige ni prosjektene er multilaterale, dvs med to eller tre land foruten Russland.INFORMASJONS-HISTORIKK
FRA INFO OPPDATERT PR 08.05.10 (fra pressemelding)

De 34 søknadene som kom innen søknadsfristen 9 april har nu gjennomgått behandling i ekspertgruppene. Det søkes om 12 millioner euro fra EU-midlene og 3 millioner fra de norske Kolarctic-midlene i programmet, i tillegg til den like store statlige/offentlige andelen, pluss privat.

LeadPartner eller hovedsøker i 22 av disse søknadene er fra Finland, 6 fra Norge, 4 fra Sverige, 2 fra Russland. Totalt har 17 av prosjektene enten norsk hoved- eller medsøker, dvs "Partner". Av disse 34 er også 13 bilaterale og 21 multilaterale. Mest er søkt fra innsatsområde 1 (økonomisk og sosial utvikling), her også norsk side kan ha muligheter for bilaterale prosjekter med Russland om det ikke finnes relevant EU-part; totalt 17 søknader. Dernest innsatsområde 2 (felles utfordringer), og minst er søkt fra det tredje innsatsområdet (folk-til-folk samarbeid).

Endelig beslutning ventes 15 juni i Overvåkningskomitéen. Deretter blir godkjente prosjekter offentliggjort i forbindelse med påfølgende prosjektkontrakt, som forøvrig ikke kan skje før Statsdumaen i Russland har ratifisert finansieringsavtalen med EU.


 


FRA INFO OPPDATERT PR 13.04.10

I løpet av det felles sekretariatsmøtet i Rovaniemi 12-13 april var den første åpninga og gjennomgangen av søknadene som kom inn før søknadsfristen 9 april. Det syntes å være store variasjoner på i hvilken grad formelle krav er ivaretatt. Mange søkere vil få henvendelse fra sekretariatet i Rovaniemi om å ettersende vedlegg og supplere informasjon. Denne fleksibiliteten vil ikke være tilstede i kommende søknadsomganger. Den norske filialen av sekretariatet "Kolarctic Norge" er altså blitt fristilt fra oppgaven å følge opp formalia overfor norske hoved- og medsøkere etter søknadsfristen, men melder generelt til disse at det kan være lurt å gjennomføre en egenkontroll så snart som mulig. Som tidligere meldt skal det være svært vanskelig å få godkjent bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland i programmet, noe som dermed gjelder som særlig oppfordring til disse. Generelt er noen unntak innen olje og fiskeri der det kan påvises at det ikke finnes relevante samarbeidsparter på EU-sida. Mer informasjon kommer når denne er klarert med programledelsen i Rovaniemi, under "SØKNADER" her.

Opplysninger om hvilke konkrete prosjekter som får støtte blir offentlig etter møtet i Overvåkningskomitéen 15.06.10, seinest ved påfølgende kontraktsinngåelser.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373. Postadr.: Kolarctic Norge c/o Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø