Denne sida vil nedgraderes til prosjektbank for norske deler av Kolarctic-prosjektene i utgående finansieringsperiode 2014-20. Også lister over norske deler av prosjekter fra foregående tre programperioder vil i løpet av våren 2023 vises. Det gjelder:

Interreg IIA Barents fra 1996
Interreg IIIA Nord fra 2000
Kolarctic ENPI fra 2007

Kolarctic ENI for finansieringsperioden 2014-2020 er dermed
siste grenseregionale samarbeidsprogram mellom EU og Russland.

Som følge av EU-sanksjonene mot Russland er nettsidene for Kolarctic Norge erstatta av denne sterkt reduserte versjonen.   Informasjon om søknadsprosess, også historikken, er fjernet. Alle prosjekter skal være slutt høsten 2023. Prosjekteiere fra norsk side kontakter Kolarctic Norge direkte for formaliteter ved prosjektavslutning. Programsekretariatet stenges 30 september 2024.

Oppdatert status for Kolarctic-samarbeidet vil likevel omtales her. Ny komprimert program- og prosjekthistorikk fra det siste kvart århundret ventes gradvis komplettert her utover våren 2023.