NORSK SIDE ENDRINSHISTORIKK - siste to programperioder

HER NORSK DEL AV STYRINGSORGANENE (bare for intern historikk)
OPPDATERT 10.05.2022
inkluderer JMC, NRAG/styret, og NEXT-medlemmer
 
JMC/Overvåkningskomitéen 5 delegater:
 
STATUS ETTER 10.05.22
KMD: Lisbeth Nylund (Jan Edøy)
UD: Kristian Svanes (Marte Lauvhjell)
TFFK: Fylkesordfører Tarjei J. Bech (Kurt Wikan)
NFK: Kari A. B. Andressen, fylkesordfører (Sonja Steen)
TFFK: Fylkesvaraordfører Rikke Håkstad (vakant/Marta Hofsøy perm.)
 
 
SISTE ENDRIINGSHISTORIKK:
 
10.05.22: Fylkesvaraordfører Rikke Håkstad fast delegat fra TFFK
01.04.22: Marta Hofsøy fratrer pga permisjon (vara vakant)
14.10.21: Marta Hofsøy rykker opp som delegat for TFFK etter f.varaordf. Tarjei Jensen Bech
14.10.21: Kst. fylkesordfører Tarjei Bech overtar delegat-plassen etter Presbakmo
09.09.21: Marte Lauvhjell blir vara for Svanes fra UD
09.09.21: Kristian Svanes oppnevnt som delegat fra UD etter Marte Lauvhjell
01.08.20: Marte Lauvhjell rykket opp som delegat etter Katrine Netland. Vara vakant.
28.04.20: Jan Edøy tiltrer som vara for KMD etter Axel Rød
01.01.20: Sonja Steen tiltrer som vara fra Nordland fylkeskommune etter Arve Knutsen
01.01.20: Kari Andreassen, fylkesordfører, delegat fra Nordland fylkeskommune etter Sonja Steen.
01.01.20: Kurt Wikan tiltrer som vara for Fylkesordfører fra TFFK
01.01.20: Marta Hofsøy tiltrer som vara for fylkesvaraordfører fra TFFK
01.01.20: Fylkesordfører Prestbakmo tiltrer som delegat fra Troms og Finnmark fylkeskommune
01.01.20: Fylkesvaraordfører Bech tiltrer som delegat fra Troms og Finnmark fylkeskommune
 
 
NRAG/den norske ekspertgruppa 7 representanter:
(de tre representantene for fylkeskommunene utgjør også styret for Kolarctic Norge)
 
STATUS ETTER 09.09.21
 
FMN: Oddlaug Knutsen (Christian Brun-Jenssen)
IN: Odd S. Dalslåen (Terje Berntsen)
KV: Ståle Sveinungsen (Jan M. Hansen)
SVV: Ine Hilling (vakant)
TFFK: Bente Helland (vakant)
NFK: Eilen Zakariassen (Stig Olsen)
TFFK: Natalia Karlsen (Helen Andersen)
 
 
SISTE ENDRIINGSHISTORIKK:
 
17.04.23: TFFK: Heidi Brandt ny vara for Natalia Karlsen, etter Helen Andersen
03.09.21: TFFK: Helen Andersen oppnevnt som vara for Natalia Karlsen.
19.05.21: TFFK: Silje Dalehaug fratrer. Vara for Bente Helland blir vakant.
01.03.21: NFK: Stig Olsen oppnevnt som ny vara fra Nordland etter Eilen Zakariassen.
01.03.21: NFK: Eilen Zakariassen oppnevnt som ny delegat etter Gunnhild Aasmoe.
15.12.20: TFFK: Silje Dalehaug ny vara for representanten Bente Helland.
15.12.20: TFFK: Markus Karlsen fratrer som vara. Vara for Natalia Karlsen blir vakant.
01.11.20: Fred Guthu fratrer fra Statens veivesen. Ine Hilling rykker opp. Vara blir vakant.
10.06.20: Eilen Zakariassen oppnevnt som ny vara etter Zdenek Dvorak
14.05.20: Markus Karlsen oppnevnt som ny vara etter Natalia Karlsen
14.05.20: Natalia Karlsen oppnevnt som nytt medlem etter Markus Karlsen
05.04.20: Markus Karlsen skiftes ut med Matthias Kock som representant for Finnmark
01.09.19: Natalia Karlsen oppnevnt som vara fra FFK etter Markus Karlsen
01.09.19: Markus Karlsen rykket opp til fast medlem etter Matthias Koch
 
17.06.20: Regionale representanter i PC/skrivegruppa NEXT oppnevnt. Norge: 1 fra NFK, 1 fra TFFK.
Består av JMC-delegatene fra hhv UD og KMD, samt særskilt oppnevnte delegater fra fylkene:
 
STATUS ETTER 090921:
 
PROGRAMKOMITÉEN ("Programming Committee")
Nordland fylkeskommune: Stig F. Olsen (Eilen Zakariassen)
Troms og Finnmark fylkeskommune: Helen Andersen (Bente Helland)
Utenriksdepartementet (UD): Kristian Svanes (Marte Lauvhjell)
Kommunal- og moderniseringsdept. (KMD): Lisbeth Nylund (Jan Edøy)
 
SKRIVEGRUPPA ("Task Force")
Nordland fylkeskommune: Eilen W. B. Zakariassen (Stig F. Olsen)
Troms og Finnmark fylkeskommune: Natalia Karlsen (Bente Helland)
 
 
SISTE ENDRINGSHISTORIKK:
 
09.09.21: TFFK: Helen Andersen oppnevnt som ny delegat i PK etter Natalia Karlsen
09.09.21: NFK: Stig Olsen oppnevnt som ny delegat i PK etter Eilen Zakariassen
19.05.21: TFFK: Bente Helland oppnevnt som vara i TF og PK etter Silje Dalehaug
01.03.21: NFK: Eilen Zakariassen oppnevnt som ny delegat i TF og PK etter Gunnhild Aasmoe.
17.06.20: Natalia Karlsen oppnevnt fra TFFK til PC (ProgramKomitéen). Vara: Silje Dalehaug
17.06.20: Gunnhild Aasmoe oppnevnt fra NFK til PC. Vara: Eilen Zakariassen
28.04.20: PK: Jan Edøy ny vara fra KMD etter Rød.
30.04.20: PK for NEXT oppnevnt: Nylund KMD, Netland UD
28.04.20: Marthe Lauvhjell vara fra UD
28.04.20: PK: Jan Edøy tiltrer som ny vara for KMD etter Axel Rød
….
 
 
Eldre historikk:
_____________________________________
 
JMC består av regionale ledere og sentraladministrasjonen fra de fire deltakerlandene.
Partnerskapet norsk side
JMC- Joint Monitoring Committee (Overvåkningskomitéen)
(øverste organ for program-prioriteringer og utvelgelse)
ENI representasjoner
Overvåkningskomitéen (JMC) norske delegater fra 13.12.2016 (ENI)
Status pr 01.08.2020
Marte Lauvhjell, UD
Lisbeth Nylund, KMD
Kari A. B. Andreassen, Nordland fylkeskommune
Ivar B. Prestbakmo, Troms og Finnmark fylkeskommune
Tarjei Jensen Beck, Troms og Finnmark fylkeskommune
 
 
JMC norsk side består av fylkesordførerne eller politisk ledelse i de nordnorske fylkene samt fagansvarlige i hhv Utenriksdepartementet og Kommunaldepartementet.
 
Kronologi JMC norsk side før 2020. Ikke skilt ut overgangen fra ENPI til ENI perioden
 
31.12.19: Troms og Finnmark fylkeskommuner oppørte å eksistere, med deres delegater og varaer.
13.11.19: Marte Lauvhjell oppnevnt som vara fra UD etter vakanse
12.08.19: Katrine Osland Netland ny delegat fra UD etter Elin Eikeland
11.03.19: Elin Eikeland ny delegat fra UD etter S. Bjøro
01.02.18: Lisbeth Nylund ny delegat fra KMD etter A. Skjerpen
01.10.16: Irene Dahl valgt delegat fra Troms (ENI)
01.01.16: Rossebø fratrer
08.12.15: Ragnhild Vassvik valgt vara fra Finnmark
08.12.15: Remi Strand valgt delegat fra Finnmark
19.10.15: Arve Knutsen ny vara fra Nordland
15.10.15: Irene Dahl ny vara fra Troms
14.10.15:Bente Haug fratrer, erststtes ikke: Vakans fra Finnmark
14.10.15: Raymond Robertsen fratrer som vara fra Finnmark: Vakans.
01.10.15: Ny vara fra KMD Lisbeth Nylund
01.10.15: Odd Godal fratrer, ny delegat fra KMD Arve Skjerpen
10.08.15: Kristian Svanes fratrer, Solveig Rossebø ny delegat fra UD
01.01.15: Ny vara fra UD: Solveig Rossebø
01.01.14: Vara fra UD utgår. Delegat: Kristian Svanes 
01.07.13: Kristian Svanes oppnevnes fra UD. Fung vara: Emilie Oftedal
01.01.13: Norge overtar for første gang ledervervet i JMC
01.01.13: Odd Godal går inn som fungerende delegat fra KRD
15.08.12: Sonja Steen oppnevnes fra Nordland fylkeskommune
23.11.11: Bente Haug oppnevnes fra Finnmark fylkeskommune
20.10.11: Nils Gaup går av (Erstattes foreløpig ikke)
10.10.11: Mariette Korsrud går av. (Erstattes foreløpig ikke)
mars 2011: Harald Sandhåland erstattes av Stephanie Bjøro.
mars 2010: Hilde Austad erstattes av Harald Sandhåland, også han fra Utenriksdepartementet i Oslo. Ny vara Olav Nils Thue.
24.11.09: Kåre Simensen erstattes av Nils Johan Gaup, også han fra partnerskapsorganisasjonen Finnmark fylkeskommune. Ny vara Mona Jensen.
 
 
 
ENPI "2007-2013" (og kronologi ellers):
29 september: styremøte Kolarctic Norge (ENPI), Tromsø
8-9 mai: overvåkningskomitéene (JMC) for hhv ENPI og ENI, Murmansk
4 mai: møte JMC-delegatene for det norske programområdet, Tromsø
 
 
201515 desember: Overvåkningskomitéen, Luleå
25 november: Styremøte Kolarctic Norge
18 november: PCM-møte Murmansk
12 november: PCM-møte Tromsø
23 september: Styremøte Kolarctic Norge
24 juni: Møte i Programgruppa ENI, møte 6.
9 juni: Styremøte i Kolarctic Norge
25 mars: Møte i Programskrivegruppa for ENI, møte 5, Brussel
 
2014
16-17 des: Programskrivegruppa for ENI møte 5, Oslo
15 des.: Møte i Overvåkningskomitéen (JMC), Oslo
9 des.: Erfaringsmøte grenseregionale prosjekter, Rovaniemi
sep-nov: flere styringsmøter og samlinger i prosjektene
2-3 okt: Felles sekretariatsmøte
1 okt: Styremøte Kolarctic Norge24 juni: Programskrivegruppa for ENI møte 4 (Helsinki)
22 mai: Konseptmøte for kommende kunnskaps-prosjekter (Kirkenes)
16 juni: Styremøte Kolarctic Norge
9 mai: Styremøte Kolarctic Norge (tlf)
28 april: Styremøte Kolarctic Norge (tlf)
23 april: Felles sekretariatsmøte (Rovaniemi)
1 april: Programskrivegruppa for ENI møte 3
31 mar: Styremøte for Kolarctic Norge
20 feb: Styremøte Kolarctic Norge
20 jan: Styremøte Kolarctic Norge
 
2013
27 nov: Møte i programskrivegruppa for ENI
26 nov: Styremøte for Kolarctic Norge
12 sep: JMC (Overvåkningskomitéen).
12 sep: Møte i programskrivegruppa for ENI
12 sep: Styremøte for Kolarctic Norge
27 aug: Sekretariatsmøte
5 mars: Styremøte for Kolarctic Norge
 
2012
31 okt: Styremøte for Kolarctic Norge (JSC-delegater norsk side)
27-28 juni: JMC (overvåkningskomitéen; vedtak søknadsrunde 4)
11-12 juni: JSC (utvelgelseskomitéen; prosjektutvelgelse søknadsrunde 4)
14-16 mai: NRAG (norsk ekspertgruppe; delbehandling søknadsrunde 4)
14-15 mars: JMC (overvåkningskomiteen; vedtak søknadsrunde 3)
15-16 feb.: JSC (utvelgelseskomiteen; utvelgelse søknadsrunde 3)
 
2011
13-15 des.: NRAG-møte (Tilsv. i øvrige RAG'er for behandling søknadsrunde 3)
7-8 des.: Felles sekretariatsmøte
23-24 nov: JMC (Overvåkningskomitéen; vedtak søknadsrunde 2)
3-4 okt: JSC (utvelgelseskomiéen): beslutninger
5-6 sep: Norsk RAG (NRAG)
24-25 aug: Felles sekretariatsmøte
23 aug: "NBG" (det nordnorske styret for Kolarctic Norge)
23 aug: Oppdateringsmøte for NRAG og JSC norsk side

RAG'ene og JSC (Joint Selection Committee): oppdatering: 21.06.11 - 22.06.11
 
JMC (Overvåkningskomitéen) Flere skriftlige beslutninger: april-juni 2011 (bl.a som erstatning for avlyst møte i Oslo 30-31 mai)
 
FILIALEN I MURMANSK OFFISIELT ÅPNET
OPPDATERT 01.05.11
Signeringsseremonien i Regjeringsbygninga på Murman var 28 april, og ble av EU-sida effektuert av programdirektør Päivi Ekdahl. Julia Korsjunova er ansatt som koordinator for Murmansk oblast, mens Marina Zjestovskikh har den oppgaven i Arkhangelsk. De øvrige land i samarbeidet har en filial pr land.
 
Kolarctic-sekretariatet hadde samtidig et fellesmøte i byen i forbindelse med inneværende andre søknadsrunde.JMC (Overvåkningskomitéen) Skriftlig beslutning: januar 2011
 
JMC (Overvåkningskomitéen) Skriftlig beslutning: desember 2010
 
NRAG (Regional Assessors Group; Ekspertgruppa Norge): (05.01.2011)
 
2010
"NBG" (Norsk BeslutningsGruppe; det norske styret): 07.12.10
JMC (Joint Monitoring Committee; Overvåkningskomitéen): 16.11.10
JMC (Overvåkningskomitéen) Skriftlig beslutning: 11.10.10
JMC (Joint Monitoring Committee; Overvåkningskomitéen): 15.06.10
JSC (Joint Selection Committee; Utvelgelseskomiéen): 27.05.10
NRAG (Regional Assessors Group; Ekspertgruppa Norge): 04.05.10
Felles søknadsåpning: Sekretariatet kontrollerte søknadene: 13.04.10

JMC:
mars 2010 - skriftlig beslutning. Kompletterte JMC og JSC
 
2009
24.11.09 - Rovaniemi
Besluttet å åpne for søknader fra 11 januar, jf hovedartikkel.
I tillegg ble nedsatt utvelgelseskomité og ekspertgrupper, samt fastsatt ei rekke formaliteter som gjelder program- og prosjektkrav.
 
 
JSC - Joint Selection Committee (Utvelgelseskomitéen)
(norsk del utgjorder også styret for Kolarctic Norge) (ENPI)
 
JSC sammensetning fra 26.11.16:
Nordland fylkeskommune: Gunnhild Aasmoe
Troms fylkeskommune: Bente Helland
Finnmark fylkeskommune: Markus Karlsen

26.11.16: Markus Karlsen rykker opp som ny delegat fra Finnmark
02.11.15: Mari Røsten tiltrer som ny delegat fra Finnmark
01.05.12: Bente Helland tiltrer som ny delegat fra Troms15.03.12: Gunnhild Aasmoe tiltrer som ny delegat fra Nordland.
05.03.12: Andreas Flåm fratrer. Toril Moan rykker opp som delegat fra Nordland.
09.01.12: Markus Karlsen tiltrer som ny delegat fra Finnmark (erstatter Jenssen).
11.11.11: Per Voie fratrer. Eva Jenssen rykker opp som delegat fra Finnmark.
16.08.11: Per Ø. Voie fra Finnmark fylkeskommune tiltrer.
20.06.11: Roald Røkeberg erstattes (etter 14 år i tilsv styre) med Marthe Olsen
17.06.11: Eirik Selmer fratrer. Vara kan ikke tiltre.
 
24.11.09: JSC nedsettes. JSC består fra norsk side av administrative ledere fra de tre nordnorske fylkene, totalt 3 delegater, identitet åpent tilgjengelig.
 
RAG - Regional Assessors Group (Ekspertgruppene)
(Vurderer søknadene etter gitte kriterier. Ei gruppe i hvert av de fire samarbeidslandene)
 
NRAG består av Innovasjon Norge, Det norske Barentssekretariatet, BUF Etat Nord, Helse Nord.
Ansvarspersoner: ikke offentlig.
 
24.11.09: NRAG nedsettes, sammen med øvrige lands grupper, foruten Russland.