Interreg IIA Barents (1995-1999). Bare norske prosjektdeler av hovedprosjektene:

Ble etterfulgt av Interreg IIIA Nord, der Kolarctic var delprogram. Det var for EU strukturforndsperioden (finansiering) 2000-2006