PROSJEKTER Skriv ut

Lste over over hovedprosjektene med norsk Kolarctic-finansiering denne programperioden:

GODKJENTE PROSJEKTER UNDER ENI KOLARCTIC MED NORSK KOLARCTIC-FINANSIERING

OPPDATERT 041021

hovedprosjektene med norsk Kolarctic-finansiering

mikroprosjektene mer norsk Kolarctic-finansiering

 

For utfylllende prosjektinnhold - se beskrivelser under felles-sida www.kolarctic.info

_____________________________________

VIDERE UNDER - GAMMEL IKKE-OPERATIV INFORMASJON

______________________________________

 

OPPDATERT 070417

Det stilles noen krav til prosjekteierskapet, også etter godkjennelse av prosjektet. Det gjelder synliggjøring av Kolarctic-finansieringa, rapportering både underveis og når prosjektet er avsluttet. I tillegg må alle prosjektene levere et revisorattestert prosjektregnskap når prosjektet er gjennomført og avsluttet.

 

Norsk hovedsøkere eller medsøkere skal ha kontakt med filialen i Vadsø i alle forhold som angår oppfølging av norsk prosjektdel med budsjett og regnskap. En hovedprosjekteier på EU-sida skal eksempelvis ha hovedsummer fra den norske medsøkeren, men kontrollen av denne delen er tillagt Kolarctic Norge. 

Hovedtrekkene ved formalia-kravene under ligner forrige programperiode, også da Kolarctic var en del av "Interreg", se "Om Kolarctic" og der "Tidligere programmer" øverst til venstre (åpnes i eget vindu). I "søknadspakken" er de viktigste kravene presisert.

 

 

Oppfølging

Forvaltningsmyndighet for Kolarctic i Rovaniemi skal ha observatør i styringsgruppa i alle prosjektene. Det gjelder også det norske Kolarctic-sekretariatet, for de prosjektene som har norsk Kolarctic-finansiering. Prosjektene skal gi fortløpende informasjon om milepælene til oppfølgingsansvarlige for prosjektet, som skal kunne delta på styringsgruppemøter og evt øvrige samlinger i prosjektene.

 

 

DE GODKJENTE PROSJEKTENE I FORRIGE PERIODE

KUN LISTE OVER DE 30 MED NORSK MEDSØKER ELLER HOVEDSØKER.

For alle prosjektene under Kolarctic ENPI; se hovedsida www.kolarcticenpi.info.

 

 

 

EKSEMPLER PÅ ENDA TIDLIGERE "NORSKE" KOLARCTIC-PROSJEKTER

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø