TIL GODKJENTE PROSJEKTER Skriv ut

PROSJEKTOPPFØLGING:

Ta kontakt med den oppnevnte oppfølgeren fra sekretariatet helst før uklarheter oppstår! Søk utsettelse eller endrging snarest utfra situasjonen etter mars 2020! Alle prosjekter med norsk Kolarctic-finansiering har også en kontaktperson i den norske filialen. Disse kontaktpersonene i sekretariatet skal ha informasjon om styringsmøter og samlinger, samt viktige milepæler i prosjektet. Hovedfunksjonen til oppfølgeren er å bidra til at prosjektet lykkes. Men se også rikholdig spesifikasjon med vekt på EU-krav, under fellessida www.kolarctic.info

Sluttutbetalinger må følges av revisorattest, mens delutbetalinger på de norske midlene ikke trenger dette. Her en mal på delutbetalingsregnskap.

090921

Logo som anbefales brukt internt norsk side:

kolarcticlogojpeg

Fullversjon og alternativer finnes på vår fellesside .kolarctic.info men denne er foretrukket. Norsk proejekteier trenger ikke å bruke logoen med det isolerte EU-flagget internt norsk side, da vi ikke har EU-midler i norske budsjetter.

 

290420  OPPDATERT 300420

"ARCTIC AWARDS" SØKNADSFRISTEN FORLENGA TIL 22 MAI

Kolarctic deltok ikke ifjor.

Se om deres prosjekt fortjener en pris! Egentlig frist var 30 april, men idag ble gitt forlengelse til 22 mai.

Følg lenka her og søk!

.

200320

FORLENGELSE AV PROSJEKTPERIODEN ELLER ANDRE TILLEMPINGER?

Utfra den globale smittesituasjonen blir det gitt utsettelse i prosjekter. Viktig å søke om utsettelse innen et halvt år før prosjektet skulle vært slutt. Dette og mer om dekking av kostnader til samlinger som blir avlyst pga den nye situasjonen er omtalt i et brev som alle LeadPartnere i prosjektene nu skal ha fått. LeadPartner skal videreformidle brevet til alle andre partnere i prosjektet. Partnere kan ta kontakt med sekretariatet om brevet etter ei stund ikke er mottatt.

.

 

150419

DE SYV PROSJEKTENE MED NORSKE PARTNERE SOM NU ER GODKJENTE

Se det vi kan melde om dem foreløpig under "Pågående søknadsrunde". Det ble altså en eksklusiv klubb, med praktisk talt bare offentlig virksomhet som prosjekteiere, flere universiteter. Ei målsetting fra sekretariatet er at disse skal få sine tilsagn fra Kolarctic Norge og kontrakt med MA i Rovaniemi før sommeren, og de dermed kan starte opp fra morraen etter. Ta kontakt helst på epost med norsk filial, om noe er uklart.

010419

ALLE GODKJENTE PROSJEKTER ER I GANG

De siste har sine oppstartmøter i disse tider. Alle prosjektene har fått en kontaktperson ved MA i Rovaniemi som har ansvaret for oppfølging av EU-midlene. Også Kolarctic Norge har delt tilsvarende oppgave for de norske midlene mellom de to i sekretariatet. Disse skal ha informasjon om oppstartmøter, og andre viktige milepærer i prosjektet, og kunne bistå med formelle spørsmål underveis, men også kunne bidra til å popularisere resultater fra de 16 ordinære prosjektene med norsk Kolarctic-finansiering.

 

010418  OPPDATERT 250418

For ordens skyld må prosjekteiere være klar over at ingen aktiviteter og kostnader innen noen av landene sine budsjetter kan påløpe før kontrakt er signert, og på norsk side formelt finansieringstilsagn fra Kolarctic Norge. Før det igjen må Russland sin del av Finansieringsavtalen være ratifisert. I forrige programperiode skjedde det gjennom beslutning i Føderasjonsrådet med signatur av lederen Matvienko. Russland erklærte på møtet i Overvåkningskomit\een at ratifisering skjer før utgangen av juli 2018. Avtalen ble signert administrativt i Moskva allerede 28 desember 2016. Utsettelsen er sterkt beklagelig overfor de som forlengst har fått sine søknader godkjent.

.

 

100617  OPPDATERT 100118

De 11 prosjektene som ble godkjent av Overvåkningskomitéen 9 juni og de syv som ble godkjent 9 desember skal i samråd med sekretariatet gå igjennom budsjettene sine, både på kostnads- og finansieringssida. Det blir god tid til dette, siden endelig kontrakt -og på norsk side tilsagn- ikke kan signeres før april. Det kan neppe skje før, siden Finansieringsavtalen må ratifiseres av Statsdumaen i Russland først, og den er fortsatt ikke på sakslista til Regjeringa. Signeringa av Finansieringsavtalen som skjedde 28 desember 2016 var den administrative delen av avtalen. Denne politiske delen får man håpe bare er en formsak. Med andre ord kan kostnader i de godkjente prosjektene ikke påløpe før kontrakt og tilsagn er på plass. Det er ingenting sekretariatet kan gjøre med den situasjonen.

 
Kolarctic Norge
Epost: info@kolarctic.no Tel.: 789 63123 / 789 63092 Fax: 789 62373
Postadr.: Kolarctic Norge c/o Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, N-9815 Vadsø