Her kun ordinære prosjekter med finansiering fra Kolarctic Norge i inneværende programperiode Kolarctic ENI

Godkjente mikroprosjekter fra fjerde og siste søknadsrunde i 2020, også kun de med norske finansiering: